Světlo ve fotografii: Bez světla není fotografie

Vnímání světla a dokonale zvládnutá práce s přirozeným i umělými zdroji světla je základním předpokladem pro kvalitní fotografii. Správným nasvícením pozvednete fotografie z šedého průměru, zatímco špatně nasvícený snímek, byť sebekrásnějšího motivu, diváky nezaujme.

Fotografie – kresba světlem

Práce se světlem je tím nejzákladnějším prvkem při fotografické tvorbě. To je zřejmé už ze samotného slova fotografie, které vzniklo spojením řeckých slov pro světlo a kresbu. Výraz fotografie tak v překladu do češtiny znamená „kresbu světlem“. Obdobně jako malíři nanášejí štětcem barvu na plátno, aby vytvořili obraz, vytvářejí fotografové obraz zachycením částic světla (fotonů) na světlocitlivé médium (film nebo digitální snímač). Bez světla by tedy nemohla fotografie vůbec vzniknout.

Fotografický obraz vznikne tak, že je zachyceno množství světla odražené od jednotlivých částí fotografované scény. Tmavé objekty velkou část světla pohltí a odrazí ho do fotoaparátu méně, zatímco světlé předměty odrazí světla více. Tím je dána tonální složka obrazu. Barevná složka obrazu je určena vlnovou délkou a frekvencí odraženého světla. Jednotlivé barevné odstíny odrážejí světla různých vlnových délek a frekvencí.

Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 1/50 s, f/16, ISO 100, ohnisko 15 mm (přepočet 24 mm) Drážďanskou operu jsem fotografoval ráno, takže byla nasvícena přibližně z 45° zprava. Fotografoval jsem při zatažené obloze, takže jsem musel několik desítek minut vyčkat, než se v obloze objevila trhlina, skrze kterou pronikly paprsky slunečního světla.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 1/50 s, f/16, ISO 100, ohnisko 15 mm (přepočet 24 mm)
Drážďanskou operu jsem fotografoval ráno, takže byla nasvícena přibližně z 45° zprava. Fotografoval jsem při zatažené obloze, takže jsem musel několik desítek minut vyčkat, než se v obloze objevila trhlina, skrze kterou pronikly paprsky slunečního světla.
Pro srovnání totožný námět jako na mé fotografii. Fotografie je pořízená bez použití kresebného světla. Autor: W***
Pro srovnání totožný námět jako na mé fotografii. Fotografie je pořízená bez použití kresebného světla. Autor: W***

Naučte se vidět světlo

K základním vlastnostem fotografa patří naučit se vidět světlo. Přestože se jedná o tu nejzákladnější fotografickou dovednost, její zvládnutí je nejtěžší a časově nejnáročnější.

Různá kompozičníexpoziční pravidla si můžete nastudovat a poměrně rychle si je osvojit. To se v dnešní době týká zejména ovládnutí expozice, protože současná technika vám práci s určením expozice značně usnadňuje. Také kompoziční pravidla si lze pomocí různých cvičení dostat pod kůži a po nějakém čase je budete aplikovat zcela automaticky. Ale naučit se vnímat světlo většinou zabere hodně času a k této dovednosti vás dovede jen dlouholetá praxe.

Začínající fotograf většinou u světla pouze rozlišuje, zda je, nebo není. V prvním případě fotí, ve druhém zjišťuje, kde se u fotoaparátu zapíná vestavěný blesk. Tyto postupy ovšem nechte lidem, kteří pouze pořizují obrazové záznamy a nemají touhu tvořit fotografické obrazy.

Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 1/50 s, f/4.5, ISO 100, ohnisko 32 mm (přepočet 51 mm) Pavučina fotografovaná v protisvětle. Odlesky v objektivu jsem využil jako ozvláštňující prvky obrazu.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 1/50 s, f/4.5, ISO 100, ohnisko 32 mm (přepočet 51 mm)
Pavučina fotografovaná v protisvětle. Odlesky v objektivu jsem využil jako ozvláštňující prvky obrazu.

Vlastnosti světla

U světla rozlišujeme několik vlastností, které zcela zásadním způsobem ovlivňují výsledný fotografický obraz. Mezi základní vlastnosti světla patří intenzita, barva, kvalita a směr.

Neexistuje jedno ideální světlo pro všechny motivy. Pro každý fotografický žánr je vhodné světlo zcela odlišných vlastností. Pokud budete totožnou scénu fotografovat při stejné kompozici, ale s různým světlem, dostanete zcela rozdílné fotografie – a to jak po estetické, tak i po významové stránce.

Intenzita světla

Intenzitou světla je dáno, kolik ho pro „kreslení světlem“ máte k dispozici. V ideálním případě je světla tak akorát pro možnost nastavení požadovaných expozičních parametrů a vytvoření správně exponovaného obrazu.

Pokud je světla na scéně příliš mnoho, budete muset upravit expoziční parametry (vyšší zaclonění objektivu, kratší expoziční čas), abyste neměli v obraze přepaly. Případně můžete omezit množství světla proudícího do objektivu pomocí neutrálního šedého filtru nebo pomocí polarizačního filtru.

Canon EOS 5D MkII, 70-200/2.8, 1/125 s, f/4.0, ISO 100, ohnisko 135 mm Zpívající fontána před pražským Belvederem. Fotil jsem při západu slunce. Poslední zbytky teple zbarveného světla jsou vidět ve vrchní části fotografie. Fontána samotná se už dostala do stínu, takže je její kresba poměrně měkká.
Canon EOS 5D MkII, 70-200/2.8, 1/125 s, f/4.0, ISO 100, ohnisko 135 mm
Zpívající fontána před pražským Belvederem. Fotil jsem při západu slunce. Poslední zbytky teple zbarveného světla jsou vidět ve vrchní části fotografie. Fontána samotná se už dostala do stínu, takže je její kresba poměrně měkká.

Naopak jestliže je světla na scéně málo, budete muset prodloužit expoziční čas, více otevřít clonu objektivu nebo zvýšit hodnotu ISO. Také můžete do scény přidat světlo z nějakého umělého zdroje a tím docílit požadovaných expozičních hodnot. Více o problematice expozice se dočtete v minulých článcích.

Intenzitu světla můžete také ovládat změnou vzdálenosti světelného zdroje od fotografované scény. O tom se více dozvíte v příštích článcích.

Barva světla

Různé světelné zdroje vyzařují světlo rozdílné barvy. U světelných zdrojů mluvíme o teplotě chromatičnosti, která se udává v kelvinech. Barva světla zásadním způsobem ovlivňuje barvu celé scény, protože jeho barevný odstín kontaminuje barvy jednotlivých fotografovaných předmětů.

V digitální fotografii máte možnost barevné posuny vzniklé barvou světelného zdroje kompenzovat nastavením vyvážení bílé.

Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 6 s, f/5.6, ISO 100, ohnisko 31 mm (přepočet 50 mm) Klasický námět. Zaujala mě zejména barevná atmosféra, a proto vypadá snímek na monitoru až kýčovitě přesaturovaný. Na výsledném tisku jsou ale barvy tak akorát.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 6 s, f/5.6, ISO 100, ohnisko 31 mm (přepočet 50 mm)
Klasický námět. Zaujala mě zejména barevná atmosféra, a proto vypadá snímek na monitoru až kýčovitě přesaturovaný. Na výsledném tisku jsou ale barvy tak akorát.

Kvalita světla

Z hlediska kvality světla rozlišujeme světlo rozptýlené, které tvoří měkké stíny, a světlo koncentrované, které tvoří ostré stíny.

Zatímco pro portréty je vhodné rozptýlené („měkké“) světlo, které netvoří nepěkné ostré stíny v obličeji, například u fotografie architektury je zase žádoucí tvrdší světlo, které vyrýsuje hmotu budov v prostoru.

Kvalita světla je dána velikostí světelného zdroje vůči fotografovanému objektu. Pokud je plocha světelného zdroje větší než fotografovaný předmět, dostaneme světlo rozptýlené. V opačném případě bude světlo ostré.

Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 1/10 s, f/16, ISO 100, ohnisko 29 mm (přepočet 46 mm) Večerní světlo před západem slunce je pro svou kvalitu a barvu vhodné pro velké množství fotografických žánrů. Teplé barvy jsou pro diváka atraktivní a částečně rozptýlené světlo vytváří měkké, ale přitom dostatečně kresebné stíny.
Canon EOS 7D, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, 1/10 s, f/16, ISO 100, ohnisko 29 mm (přepočet 46 mm)
Večerní světlo před západem slunce je pro svou kvalitu a barvu vhodné pro velké množství fotografických žánrů. Teplé barvy jsou pro diváka atraktivní a částečně rozptýlené světlo vytváří měkké, ale přitom dostatečně kresebné stíny.

To si lze demonstrovat na základním světle, které máme k dispozici, to jest na světle od slunce. Slunce je sice obrovské, ale je tak daleko od Země, že oproti všem objektům na Zemi se jeví jako velmi malý zdroj světla.

Pokud tedy fotografujete za jasného počasí v poledne, vrhá slunce velmi ostré a tvrdé stíny. V takových podmínkách je například zcela nemožné pořizovat kvalitní portréty. Pokud je ovšem zatažená obloha, stávají se přeneseně světelným zdrojem oblaka. Ta jsou oproti předmětům na Zemi obrovská, proto dojde k rozptýlení světla, a získáte tak kvalitní světlo pro pořízení portrétů.

Směr světla

Umístěním světelného zdroje vůči fotografované scéně určujete polohu stínů. To je zásadní dovednost při tvorbě fotografie. Fotografie je dvourozměrné médium, na které zachycujete trojrozměrný svět. K interpretaci prostoru tak musíte využít nějaký zástupný prostředek. Tím jsou právě stíny. Pokud mozek vidí na obrazu stíny, automaticky si k nim přiřadí prostor, neboť ploché předměty stíny nevrhají.

Pokud tedy použijete čelní nasvícení (to je to, kde máte světelný zdroj za zády), vytvoříte zcela plochý obraz bez vyjádření prostoru. Stíny jsou totiž schovány za fotografované předměty. Takové svícení může být vhodné při nějaké čistě reprodukční práci, ale do výtvarné fotografie nepatří. Čím více umístíte zdroj světla bokem od scény a fotoaparátu, tím dostanete delší stíny a více vyjádříte prostor.

Canon EOS 7D, 70-200/2.8, 1/1000 s, f/8.0, ISO 100, ohnisko 70 mm (přepočet 112 mm) Ideálně umístěné dopolední světlo (přímé slunce) je naprosto klíčové u této fotografie architektonického detailu. Pokud bych fotografoval bez kresebného světla, celý objekt by se slil do jedné velké bílé plochy.
Canon EOS 7D, 70-200/2.8, 1/1000 s, f/8.0, ISO 100, ohnisko 70 mm (přepočet 112 mm)
Ideálně umístěné dopolední světlo (přímé slunce) je naprosto klíčové u této fotografie architektonického detailu. Pokud bych fotografoval bez kresebného světla, celý objekt by se slil do jedné velké bílé plochy.

Nejnáročnější způsob fotografování je fotografování v protisvětle. To klade velké nároky nejen na použitý objektiv, ale i na samotnou techniku focení. V tomto druhu světla hrozí vznik spousty obrazových vad, ale pokud tuto techniku zvládnete, budete odměněni těmi světelně nejhezčími fotografiemi. V protisvětle také budete muset fotografovat průhledné předměty. Ty totiž světlo neodrážejí, a je to tak je to jediná možnost, jak je kvalitně zobrazit.

Světelné zdroje

V předchozích řádcích jsme mluvili o vlastnostech světla – a právě ty jsou dány druhem použitého světelného zdroje a jeho umístěním vůči fotografovanému objektu – vzdáleností a úhlem, ze kterého svítí. Všechny uvedené vlastnosti světla lze ovlivnit použitím velkého množství pomůcek.

Světelné zdroje se rozlišují na dva druhy – na přirozené a umělé.

Přirozené světlo

Za přirozené světlo většinou označujeme světlo slunce či měsíce. Někteří fotografové ale považují za přirozené světlo veškeré světlo, které se nachází na fotografované scéně, a které nemáte možnost ovlivnit. Takové světlo najdete zejména ve městech – nasvícení historických budov, pouliční osvětlení a podobně.

Při fotografování v přirozeném světle máte méně možností, jak upravit jeho vlastnosti oproti použití umělých zdrojů světla. I tak ale existuje řada pomůcek a technik, o kterých se dozvíte v dalších článcích.

Canon EOS 7D, 70-200/2.8, 1/125 s, f/4.0, ISO 100, ohnisko 70 mm (přepočet 112 mm) Tento portrét jsem pořídil ve stejný čas jako předchozí fotografii, jenom o pár metrů dál. Umístěním portrétovaného do otevřeného stínu jsem získal rozptýlené světlo, které je pro portréty nejlichotivější. Směrové světlo je na portrétovaného odražené od dlažby, takže ten netone ve tmě, ale je pěkně vykreslen.
Canon EOS 7D, 70-200/2.8, 1/125 s, f/4.0, ISO 100, ohnisko 70 mm (přepočet 112 mm)
Tento portrét jsem pořídil ve stejný čas jako předchozí fotografii, jenom o pár metrů dál. Umístěním portrétovaného do otevřeného stínu jsem získal rozptýlené světlo, které je pro portréty nejlichotivější. Směrové světlo je na portrétovaného odražené od dlažby, takže ten netone ve tmě, ale je pěkně vykreslen.

Umělé světlo

Umělé světlo máte zcela pod kontrolou a můžete ovlivnit jeho barvu (použitá žárovka, barevný filtr na blesku), intenzitu (nastavení výkonu, vzdálenost od fotografované scény), kvalitu (použití reflektoru pro tvrdé světlo, obřího softboxu pro měkké světlo) a směr.

Mezi základní umělé zdroje světla patří systémové blesky, záblesková světla a trvalá světla. Více o fotografování s umělými zdroji světla se dozvíte v dalším článku.

Ovládněte světlo

Naučte se vidět a ovládat světlo – to přirozené i to umělé. Jedině tak můžete tvořit opravdu krásné fotografické obrazy, které nebudou pouhými nevýraznými záznamy reality.

O fotografování s různými zdroji světla si více řekneme v dalších článcích.

Zůstaňte v obraze, každý týden posíláme novinky ze světa fotografie

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Potvrzením odběru dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání novinek. Více se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

AutorHonza Zeman

Digitálním úpravám fotografií se věnuji od roku 1996. Fotografovat jsem začal v roce 2006 a od té doby jsem postupně směřoval k fotografování jako k hlavnímu oboru své činnosti. Profesně se věnuji portrétní fotografii (http://portretyzeman.cz), fotografii architektury, městské krajině a také produktové a reklamní fotografii. Průřez mojí tvorbou najdete na webu http://janzemanphotography.com a další články a fotografie na blogu http://janz.cz.

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *