Přidání textury do snímku

Kreativní fotografie s sebou nese spoustu postupů, jak dosáhnout zajímavých snímků. Jedním z nich je i přidání textury do fotografie, která potom dostane zcela jiný náboj a atmosféru.

Ačkoliv by se to mohlo zdát jako složitý proces, je přidání textury do snímku velmi jednoduché. V podstatě se jedná o spojení dvou snímků, kdy na jednom je libovolná umělá či přírodní textura – písek, asfalt, beton, cihly apod. Postupu lze také velmi dobře využít například pro simulování staré fotografie nebo pro přidání filmového zrna. V těchto případech je samozřejmě nutné mít vhodnou strukturu/texturu, se kterou budeme pracovat.

Jak a kde získat texturu

Budete-li spojovat snímky různé barevnosti, můžete navíc pracovat s celkovým vyzněním složeného obrazu, buďto budou obě fotografie zcela odlišné anebo, což považuji za lepší variantu, budou mít některé odstíny společné. Nechcete-li se barevností zabývat, volte spíše monochromatické textury bez výraznějších barevných oblastí.

Obraz textury získáte nejčastěji dvěma způsoby. Buďto si texturu vyfotografujete anebo ji stáhnete na internetu. V prvním případě může být ideální makrofotografie písku, snímek cihlové zdi nebo betonové země z krátké vzdálenosti, také makrofotografie hrubého papíru či ručního papíru je vhodná. Pokud byste chtěli přidávat filmové zrno, pak je třeba vyfotografovat na kinofilm bílou plochu a vyvolaný negativ poté naskenovat.

Neupravená fotografie a obraz textury

Neupravená fotografie a obraz textury

Pro vyhledání textury ke stažení postačí zadat do vyhledávače heslo „texture“ a najdete spoustu použitelných obrázků.  Pro ještě jednodušší stažení pak můžete využít několika databank textur, které jsou volně ke stažení – Textures Forrest, Texture King, CG Textures nebo Texture Warehouse.

Prolínáme snímky

Jakmile máte oba dva snímky k dispozici, zkontrolujte ještě jejich velikost. V ideálním případě by měly mít oba dva stejnou velikost, aby byla textura prolnuta přes celý obraz. Pokud je snímek s texturou menší, můžete jej zkusit zvětšit, je-li to zvětšení v rámci desítek pixelů, tak se nemusíte ničeho obávat. Když ale zvětšujete obraz v řádech stovek pixelů, dochází již k degradaci obrazu a ztrátě kvality.

Jestliže je obraz s texturou větších rozměrů než fotografie, máte výhodu v tom, že si můžete vybrat pouze část textury, kterou chcete prolnout a s ní potom pracovat. Prolínání je možné v libovolném pořadí, tj. můžete vložit texturu nad původní snímek anebo naopak. Výsledek bude prakticky stejný, jen budete muset jinak nastavit míru a režim prolnutí.

V první řadě si tedy z prostředí správce otevřete dvě okna s editorem, v jednom bude zdrojový snímek, ve druhém pak obraz textury. Otevření obrazu v novém/dalším okně editoru provedete poklepáním na snímek ve správci při současném držení klávesy Ctrl.

Otevření obrázků v záložkách

Otevření obrázků v záložkách

Jakmile máte oba snímky otevřeny v záložkách, jeden z nich vybereme a zkopírujeme jej do schránky pomocí příkazu Upravit/Kopírovat, anebo velmi jednoduše použijeme klávesovou zkratku Ctrl+C.

Kopírování obrázku do schránky

Kopírování obrázku do schránky

V okamžiku, kdy je snímek ve schránce, tak se přepněte do záložky s druhým snímkem a pomocí příkazu Upravit/Vložit nebo klávesovou zkratkou Ctrl+V vložíme obrázek ze schránky do dočasné vrstvy úprav. Nastat nyní mohou tři případy – obrázky velikostně dokonale lícují, kopírovaný snímek je menší anebo je kopírovaný snímek větší.

V případě, že je větší, tak jej můžete libovolně umístit nad fotografii a tím si také zvolit jaká část textury bude zobrazena. V případě, že je kopírovaný obrázek s texturou menší, musíte jej zvětšit tak, aby pokryl celý obraz na pozadí. Velmi jednoduše jej uchopíte za jeden ze čtyř rohů a zvětšíte, jako v našem případě. Při vkládání obrazu máte k dispozici všechny nástroje, jako při standardním použití funkce Vložit obrázek (I).

Vložení obrázku s texturou do fotografie

Vložení obrázku s texturou do fotografie

Dalším, nejdůležitějším, krokem je nastavení krytí vrstvy úprav a režimu prolnutí. Pokud vkládáte texturu do fotografie, zvolte krytí vrstvy v rozsahu cca 15-45 %, jestliže vkládáte fotografii do obrazu textury, pak volte krytí vrstvy v rozsahu přibližně 50-80 %. Míra prolnutí závisí na vašem záměru, v případě mírného prolnutí bude textura pouze naznačena a dodá snímku jemnou netradiční atmosféru. Silnější prolnutí zcela přetvoří fotografii v nový obraz.

Režim prolnutí má velký vliv na výslednou podobu obrazu, pro jemné prolnutí doporučuji ponechat režim normální, zesvětlit nebo překrýt. Chcete-li dosáhnout dramatičtějšího efektu, pak je ideální volbou jasné světlo, lineární světlo či ztmavit barvy.

Výběr krytí vrstvy a režimu prolnutí

Výběr krytí vrstvy a režimu prolnutí

V okamžiku, kdy jste s výslednou podobou obrazu spokojeni, klepněte na tlačítko použít a dočasná vrstva se sloučí s původní fotografií. Pak již nezbývá než snímek uložit jako kopii původního pomocí volby Uložit jako (Ctrl+Shift+S).

Vlevo snímek při režimu zesvětlit, vpravo pak při režimu ztmavit barvy

Vlevo snímek při režimu zesvětlit, vpravo pak při režimu ztmavit barvy

Poslední aktualizace 25. července 2011

12 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře