Přidání textury do snímku

Kreativní fotografie s sebou nese spoustu postupů, jak dosáhnout zajímavých snímků. Jedním z nich je i přidání textury do fotografie, která potom dostane zcela jiný náboj a atmosféru.

Ačkoliv by se to mohlo zdát jako složitý proces, je přidání textury do snímku velmi jednoduché. V podstatě se jedná o spojení dvou snímků, kdy na jednom je libovolná umělá či přírodní textura – písek, asfalt, beton, cihly apod. Postupu lze také velmi dobře využít například pro simulování staré fotografie nebo pro přidání filmového zrna. V těchto případech je samozřejmě nutné mít vhodnou strukturu/texturu, se kterou budeme pracovat.

Jak a kde získat texturu

Budete-li spojovat snímky různé barevnosti, můžete navíc pracovat s celkovým vyzněním složeného obrazu, buďto budou obě fotografie zcela odlišné anebo, což považuji za lepší variantu, budou mít některé odstíny společné. Nechcete-li se barevností zabývat, volte spíše monochromatické textury bez výraznějších barevných oblastí.

Obraz textury získáte nejčastěji dvěma způsoby. Buďto si texturu vyfotografujete anebo ji stáhnete na internetu. V prvním případě může být ideální makrofotografie písku, snímek cihlové zdi nebo betonové země z krátké vzdálenosti, také makrofotografie hrubého papíru či ručního papíru je vhodná. Pokud byste chtěli přidávat filmové zrno, pak je třeba vyfotografovat na kinofilm bílou plochu a vyvolaný negativ poté naskenovat.

Neupravená fotografie a obraz textury

Neupravená fotografie a obraz textury

Pro vyhledání textury ke stažení postačí zadat do vyhledávače heslo „texture“ a najdete spoustu použitelných obrázků.  Pro ještě jednodušší stažení pak můžete využít několika databank textur, které jsou volně ke stažení – Textures Forrest, Texture King, CG Textures nebo Texture Warehouse.

Prolínáme snímky

Jakmile máte oba dva snímky k dispozici, zkontrolujte ještě jejich velikost. V ideálním případě by měly mít oba dva stejnou velikost, aby byla textura prolnuta přes celý obraz. Pokud je snímek s texturou menší, můžete jej zkusit zvětšit, je-li to zvětšení v rámci desítek pixelů, tak se nemusíte ničeho obávat. Když ale zvětšujete obraz v řádech stovek pixelů, dochází již k degradaci obrazu a ztrátě kvality.

Jestliže je obraz s texturou větších rozměrů než fotografie, máte výhodu v tom, že si můžete vybrat pouze část textury, kterou chcete prolnout a s ní potom pracovat. Prolínání je možné v libovolném pořadí, tj. můžete vložit texturu nad původní snímek anebo naopak. Výsledek bude prakticky stejný, jen budete muset jinak nastavit míru a režim prolnutí.

V první řadě si tedy z prostředí správce otevřete dvě okna s editorem, v jednom bude zdrojový snímek, ve druhém pak obraz textury. Otevření obrazu v novém/dalším okně editoru provedete poklepáním na snímek ve správci při současném držení klávesy Ctrl.

Otevření obrázků v záložkách

Otevření obrázků v záložkách

Jakmile máte oba snímky otevřeny v záložkách, jeden z nich vybereme a zkopírujeme jej do schránky pomocí příkazu Upravit/Kopírovat, anebo velmi jednoduše použijeme klávesovou zkratku Ctrl+C.

Kopírování obrázku do schránky

Kopírování obrázku do schránky

V okamžiku, kdy je snímek ve schránce, tak se přepněte do záložky s druhým snímkem a pomocí příkazu Upravit/Vložit nebo klávesovou zkratkou Ctrl+V vložíme obrázek ze schránky do dočasné vrstvy úprav. Nastat nyní mohou tři případy – obrázky velikostně dokonale lícují, kopírovaný snímek je menší anebo je kopírovaný snímek větší.

V případě, že je větší, tak jej můžete libovolně umístit nad fotografii a tím si také zvolit jaká část textury bude zobrazena. V případě, že je kopírovaný obrázek s texturou menší, musíte jej zvětšit tak, aby pokryl celý obraz na pozadí. Velmi jednoduše jej uchopíte za jeden ze čtyř rohů a zvětšíte, jako v našem případě. Při vkládání obrazu máte k dispozici všechny nástroje, jako při standardním použití funkce Vložit obrázek (I).

Vložení obrázku s texturou do fotografie

Vložení obrázku s texturou do fotografie

Dalším, nejdůležitějším, krokem je nastavení krytí vrstvy úprav a režimu prolnutí. Pokud vkládáte texturu do fotografie, zvolte krytí vrstvy v rozsahu cca 15-45 %, jestliže vkládáte fotografii do obrazu textury, pak volte krytí vrstvy v rozsahu přibližně 50-80 %. Míra prolnutí závisí na vašem záměru, v případě mírného prolnutí bude textura pouze naznačena a dodá snímku jemnou netradiční atmosféru. Silnější prolnutí zcela přetvoří fotografii v nový obraz.

Režim prolnutí má velký vliv na výslednou podobu obrazu, pro jemné prolnutí doporučuji ponechat režim normální, zesvětlit nebo překrýt. Chcete-li dosáhnout dramatičtějšího efektu, pak je ideální volbou jasné světlo, lineární světlo či ztmavit barvy.

Výběr krytí vrstvy a režimu prolnutí

Výběr krytí vrstvy a režimu prolnutí

V okamžiku, kdy jste s výslednou podobou obrazu spokojeni, klepněte na tlačítko použít a dočasná vrstva se sloučí s původní fotografií. Pak již nezbývá než snímek uložit jako kopii původního pomocí volby Uložit jako (Ctrl+Shift+S).

Vlevo snímek při režimu zesvětlit, vpravo pak při režimu ztmavit barvy

Vlevo snímek při režimu zesvětlit, vpravo pak při režimu ztmavit barvy

Poslední aktualizace 25. července 2011

Již jsi hlasoval(a)!
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře