Vkládání obrázku do obrázku

Možná vás již někdy napadlo, že by nebylo špatné trošku si zaexperimentovat a zkusit udělat koláž anebo vložit část jednoho snímku do druhého. Anebo jste se jen chtěli předvést známým, kde že jste to vlastně byli o víkendu a virtuálně tak navštívit třeba pyramidy v Egyptě.

Funkce vložení obrázku je právě tím ideálním nástrojem, se kterým můžete v programu Zoner Photo Studio vytvářet virtuální návštěvy zahraničních destinací, přidat chybějícího člena rodiny na společný snímek anebo si prostě jen tak zkusit jaké to je vytvářet virtuální realitu. Na první pohled se může zdát, že se jedná o zbytečnou funkci, na druhou stranu je však řada příležitostí, kdy vám možnost vložit obrázek nebo jeho část pomůže.

Dva způsoby vložení obrázku

Funkci vkládání obrázku najdete v menu Upravit/Vložit obrázek (Ctrl+Shift+T). Při spuštění se otevře nové dialogové okno, v němž vyberete obrázek a umístíte jej do zrovna otevřeného snímku. Od verze ZPS 12 však přibyla nová funkčnost v podobě vkládání obrázku do nikoliv přímo do snímku, ale do dočasné vrstvy, vytvořené nad otevřeným snímkem. To vám dává možnost dále s vloženým obrázkem pracovat.

Abyste však spustili zmiňovanou funkci vložení obrázku, je nutné jít do panelu nástrojů a zvolit možnost Vložit obrázek (I), která aktivuje požadovanou funkci. Tu oceníte také při spojení dvou snímků, kdy je na jednom ostré popředí, na druhém ostré pozadí a vaším požadavkem je kompletně ostrý snímek. V takovém případě není nic jednoduššího, než vybrat požadovanou část snímku a vložit ji do druhého.

Legální duplikáty

V editoru otevřete snímek, z něhož chcete vybrat část a tu vložit do jiného či stejného snímku. Pomocí některého z nástrojů pro výběr označte oblast, kterou chcete zkopírovat. V našem případě to bylo magnetické laso (A), které se automaticky přichytává k hranám vybíraného objektu – automobilu. Při výběru je vhodné nastavit v parametrech nástroje mírné rozmazání, abychom neměli ostré hrany. Jakmile máte výběr dokončený, zkopírujeme obrázek do schránky (Ctrl+C).

Rychlý výběr magnetickým lasem

Nyní si otevřeme obrázek, do kterého chceme výběr vložit v nové záložce (Ctrl+Enter), zvolíme nástroj Vložit obrázek (I) a klepneme na libovolné místo na fotografii. Do dočasné vrstvy se vloží obrázek zkopírovaný ve schránce a můžeme s ním dále pracovat.

Povšimněte si malých ikonek v levem horním rohu vkládaného obrázku

Základní úpravou vloženého výběru bude pravděpodobně jeho umístění, k tomu postačí klepnout myší na obrázek, podržet tlačítko a přesunout jej na vybrané místo. V horním levém rohu vloženého výběru vidíte šestici malých ikon. Ty slouží k transformaci výběru a jsou to – volná transformace, změna velikosti, otočení, zešikmení, deformace a perspektiva. Ikony bohužel nejsou u obrázku popsány, nicméně při klepnutí pravým tlačítkem myši do vloženého výběru vyvoláte menu, kde je krom ikony také textový popis všech dostupných funkcí anebo můžete funkce volit v horní nástrojové liště nad náhledem obrázku.

Kontextová nabídka přes pravé tlačítko myši

Po výběru jedné z dostupných funkcí „chytněte“ výběr v jednom z rohů a táhněte kurzorem, doprava, doleva, nahoru či dolů v závislosti na zvolené funkci a požadované deformaci – její užití bude záviset především na podkladovém obrázku, měli byste sladit velikost, případné posunutí úhlu pohledu apod.

Stínujeme

Abychom dodali vloženému obrázku na autentičnosti, můžeme kolem něj ještě vložit stín. V menu vyvolaném pravým tlačítkem myši zvolte možnost stín a nastavte požadované parametry. Barvu stínu ponechte tmavou, krytí obvykle postačí v rozsahu 40-80 %, režim prolnutí normální a rozmazání mezi 18 a 30.

Dialogové okno pro volbu stínu

Ve spodní části okna můžeme zvolit směr dopadu stínu, a to jak posunutím červené úsečky v kruhu, tak přímo číselně ve stupních – v tomto případě se snažíme co nejvíce přiblížit směru stínu u jiných objektů. Poslední možnost posunutí pak slouží k posunutí stínu ve vertikálním směru, zde je nutné opět dávkovat míru posunutí obezřetně.

Poslední aktualizace 13. ledna 2011

22 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře