Uprav mi fotku: Doladění drobných nedostatků noční fotografie

I sebelépe nasnímaný snímek trpí nedostatky způsobenými omezením použité fototechniky. Dolaďte proto své nejlepší snímky k dokonalosti. Někdy stačí pohrát si se stylizací, odstranit šum nebo nedostatky způsobené delším časem nebo širším objektivem. Jak nám ukáže tato noční fotografie, i malá úprava je viditelná na první pohled.

V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem lze vylepšit noční snímek městské krajiny, který netrpí žádnou zásadní chybou, ale jemný zásah v Zoner Photo Studiu jí prospěje.

Rozbor snímku

Autor této dobře exponované noční fotografie, Norbert Böhm, využil relativně dlouhého expozičního času 20 s pro efektivní rozmazání řeky a oblohy. O něco vyšší přiclonění na střední hodnotu clony f/9.5 napomohlo k dostatečnému proostření scény a k efektu „hvězdných“ odlesků světel. Osobně bych pravděpodobně volil přiclonění ještě o něco vyšší – jak delší expoziční čas, tak i efekt přiclonění je u tohoto typu fotografie žádoucí.

Snímek je technicky kvalitně nafotografovaný a ve fotoeditoru je potřeba opravit pouze několik základních nedostatků způsobených použitím delšího expozičního času a relativně širšího objektivu. Pak už stačí jenom provést několik úprav pro stylizaci fotografie.

A tak by to s úpravami fotek mělo celkově být. Fotoeditor nemá sloužit k opravě špatně nafocených snímků, ale k dokončení kvalitně nafocených fotografií.

noční fotografie, autor: Norbert Böhm
Fotografie obsahuje jemné optické zkreslení a část obrazu je příliš utopena ve stínech. (Autor: Norbert Böhm)

Pro úpravu budete potřebovat tyto nástroje Zoner Photo Studia: Upravit – Ořez (C), Retušovací štětec (J), Klonovací razítko (S), Výběr – Vybrat vše (Ctrl+A), Efekty – Odstíny šedi (Ctrl+G)

Krok první: rozšiřte modul Vyvolat o profily fotoaparátu a objektivu

V modulu Vyvolat, který primárně slouží k vyvolání RAW fotografií a dále i k nedestruktivním globálním úpravám JPEG fotografií, můžete doplnit specifické profily vašeho fotoaparátu a objektivů. Díky tomu můžete přesněji nastavit barevný a tonální profil RAW fotografií a také můžete nechat automaticky eliminovat některé optické vady vašich objektivů. Z optických vad objektivů je možno nechat opravit geometrické zkreslení, potlačit chromatickou aberaci a odstranit vinětaci.

Zoner Photo Studio nabízí možnosti korekce těchto vad objektivů:

  • transformace, tedy korekce deformace obrazu, např. soudkovitosti
  • chromatická vada, potlačení většinou zelenomodré či až fialové „záře“ na kontrastních hranách ve fotografiích
  • vinětace – korekce tmavnutí fotografií v rozích

V základní instalaci Zoner Photo Studia potřebné profily nenajdete, ale můžete je získat jako součást instalace Adobe DNG Converteru, jehož instalace je pro zpracování RAW fotografií v ZPS velmi účelná. Informace o tom, jakým způsobem připravit Zoner Photo Studio na plnohodnotnou práci s RAW formátem, naleznete ve článku Jak používat v RAW modulu profily těl a objektivů.

Z EXIF dat fotografie (v modulu Správce) získáte informace o použitém fotoaparátu (Nikon D5100) a objektivu (35 mm f/1.8).jpg
Z EXIF dat fotografie (v modulu Správce) získáte informace o použitém fotoaparátu (Nikon D5100) a objektivu (35 mm f/1.8).

Krok druhý: upravte a vyvolejte fotografii v modulu Vyvolat

Úpravu fotografie v modulu Vyvolat začněte přiřazením Profilu fotoaparátu. Pro použitý fotoaparát Nikon D5100 jsou k dispozici profily Landscape, Neutral, Portrait, Standard a Vivid.

Zvolte profil Neutral, který nezvýrazňuje žádné odstíny na úkor jiných a zároveň zachovává co nejvíce kresby.

Nastavení profilu fotoaparátu na Neutral vytáhlo z obrazu množství ztracených detailů a také výrazně otevřelo kresbu ve stínech.jpg
Nastavení profilu fotoaparátu na Neutral vytáhlo z obrazu množství ztracených detailů a také výrazně otevřelo kresbu ve stínech.

Dále přiřaďte profil objektivu a zatrhněte políčka pro aktivaci funkce nápravy optického zkreslení (transformace), odstranění chromatické aberace a vinětace.

Téměř okamžitě si můžete všimnout výrazného potlačení soudkovitého zkreslení, které je způsobeno použitím mírně širokoúhlého objektivu.

Nastavení profilu objektivu pro automatickou opravu optických vad.jpg
Nastavení profilu objektivu pro automatickou opravu optických vad.
Na zakřivení některých rovných linií a nevodorovném horizontu vidíte, že bude potřeba přistoupit k další (tentokrát ruční), opravě geometrického zkreslení.jpg
Na zakřivení některých rovných linií a nevodorovném horizontu vidíte, že bude potřeba přistoupit k další (tentokrát ruční) opravě geometrického zkreslení.

Pro další potlačení soudkovitého zkreslení posuňte jezdec Soudkovitost na −30. Tím docílíte dalšího zmírnění soudkovitého zkreslení. Následně zapněte nástroj pro ořez obrazu Upravit – Ořez (C) a přepněte volbu Ořezové značky na Mřížka. Díky tomu budete mít optickou kontrolu nad svislicemi a horizontálami. Nastavením hodnoty Otočení na −1.0 docílíte srovnání horizontu fotografie.

Nástroj Ořez slouží pro změnu kompozice a také pro otáčení obrazu.jpg
Nástroj Ořez slouží pro změnu kompozice a také pro otáčení obrazu.

Tip: U funkcí pro opravu optického zkreslení dochází k docela výrazné ztrátě obrazových dat na okrajích obrazu. Hlídejte si proto účinek použitých nastavení, abyste nepřišli o některé důležité části obrazu.

V původní fotografii jsou v nastavení vyvážení bílé poměrně silně potlačeny teplé odstíny. Zvýšením barevné teploty na 3 600 K získá obraz atraktivnější teplý odstín a zároveň zůstane zachována modrá barva oblohy.

Barevnou teplotu (teplotu chromatičnosti) je možno nastavit přímým zadáním její hodnoty v Kelvinech v poli Teplota bílé.jpg
Barevnou teplotu (teplotu chromatičnosti) je možno nastavit přímým zadáním její hodnoty v Kelvinech v poli Teplota bílé.

Úpravu v modulu Vyvolat dokončete změnou dvou expozičních parametrů. Nejprve vytáhněte kresbu ze stínů nastavením hodnoty Stíny na 40 a následně zvýrazněte detaily v obrazu zvýšením hodnoty Zřetelnost na 35.

K úpravě tonality slouží příkazy v záložce Expozice.jpg
K úpravě tonality slouží příkazy v záložce Expozice.

Po dokončení úprav v modulu Vyvolat pokračujte přepnutím do modulu Editor.

Krok třetí: vyčistěte obraz

Pro vyčištění obrazu od drobných odlesků objektivu a také částeček šumu způsobených delším expozičním časem je potřeba aplikovat lokální úpravy v modulu Editor.

>>> Návod na to, jak pracovat s lokálními úpravami, si přečtěte v článku Naučte se pomocí výběrů pracovat jen s určitou částí fotografie.

K vyčištění těchto lokalizovaných vad použijte nástroj Retušovací štětec (J). Alternativně je možné pracovat s nástrojem Klonovací razítko (S).

Odlesky v objektivu jsou patrné (rušivé) zejména v modrém odstínu řeky.jpg
Odlesky v objektivu jsou patrné (rušivé) zejména v modrém odstínu řeky.
Digitální šum je tvořen výraznými červenými a zelenými body.jpg
Digitální šum je tvořen výraznými červenými a zelenými body.

Tip: Ruční čištění digitálního šumu vzniklého při delším expozičním času ve fotoeditoru může být poněkud zdlouhavé. Většina fotoaparátů umožňuje zapnout funkci redukce šumu při delším expozičním času. Po expozici snímku provede fotoaparát druhou stejnou expozici se zavřenou závěrkou. Tím získáte snímek samotného šumu. Ve firemním softwaru výrobce fotoaparátu je pak možné tento druhý snímek použít pro automatické odstranění šumu.

Obraz po vyčištění retušovacím štětcem.jpg
Obraz po vyčištění retušovacím štětcem.

Krok čtvrtý: proveďte finální stylizaci

Vytažením kresby ze stínů a použitím neutrálního obrazového profilu fotoaparátu ztratila fotografie kontrast. Naštěstí existuje řada způsobů, jak kontrast do fotografie vrátit, aniž byste museli obětovat kresbu a detaily získané v předešlých úpravách. Klasickým postupem pro navrácení kontrastu je použití tonální křivky a její prohnutí do tvaru S.

Tady vám ukážu postup, který není tak přímočarý, ale lze díky němu dosáhnout kvalitního výsledku. Pro zvýšení kontrastu použijete režim prolnutí dvou obrazů.

>>> Návod, jak pracovat s křivkami, najdete v článku Jak používat křivky při úpravě fotografiíBarevné tónování fotografií pomocí křivek skrývá neomezené možnosti úprav.

>>> Více o práci s režimy prolnutí si přečtěte v článku Režimy prolnutí vrstvy – jeden nástroj, mnoho různých výsledků.

Proveďte výběr celého obrazu příkazem Výběr – Vybrat vše (Ctrl+A) a aplikujte efekt převedení obrazu do černobílé podoby Efekty – Odstíny šedi (Ctrl+G). Jako vhodnou pro tuto konkrétní fotografii nastavte Metodu na Zelený kanál.

Nástroj pro převod fotografie do monochromatické podoby.jpg
Nástroj pro převod fotografie do monochromatické podoby.

Nyní nastavte režim prolnutí vrstvy na Měkké světlo a hodnotu krytí vrstvy snižte na 50 %.

Nastavení režimu prolnutí černobílé vrstvy pro přidání kontrastu do fotografie.jpg
Nastavení režimu prolnutí černobílé vrstvy pro přidání kontrastu do fotografie.

A tím je úprava dokončena.

Na závěr bych ještě rád podotknul, že snímaný motiv vynikne při prezentaci na velkém formátu a zdůraznění detailů na úkor kontrastu slouží k tomuto účelu. Při prohlížení fotografie na malé obrazovce detaily nehrají roli a fotografie se může oproti originálu jevit jako nekontrastní.

Porovnejte fotografie před a po úpravě:

Finální a původní snímek. Pro zobrazení změn posunujte rozdělovníkem mezi snímky.

Úprava jako finální dopracování snímků

Fotoeditor nemá primárně sloužit k opravě chybně nasnímaných fotografií, ale k finálnímu dopracování kvalitních snímků a odstranění základních technických vad, které nelze při pořízení fotografií ovlivnit. Tak jako v případě této fotografie, která potřebovala odstranit pouze nedostatky způsobené dlouhým časem, objektivem a digitálním šumem.

Líbí se vám úprava? Stáhněte si Zoner Photo Studio 18 na 30 dní zdarma a zkuste si podobně vylepšit své fotografie.

Jestliže máte ve svém archivu fotografii, s jejíž úpravou si nevíte rady, pošlete nám ji na e-mail poslifotku@zoner.cz. Do předmětu e-mailu napište „Pošli fotku“ a popište, jak byste fotku chtěli upravit.

Pokud váš snímek vybereme, po jeho zhodnocení ho v podobně návodném postupu a úpravě v Zoner Photo Studiu publikujeme na našem magazínu. Zasláním snímku nám udílíte souhlas k jeho případnému zveřejnění na magazínu Milujemefotografii.cz.

Zůstaňte v obraze, každý týden posíláme novinky ze světa fotografie

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Potvrzením odběru dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání novinek. Více se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

AutorHonza Zeman

Digitálním úpravám fotografií se věnuji od roku 1996. Fotografovat jsem začal v roce 2006 a od té doby jsem postupně směřoval k fotografování jako k hlavnímu oboru své činnosti. Profesně se věnuji portrétní fotografii (http://portretyzeman.cz), fotografii architektury, městské krajině a také produktové a reklamní fotografii. Průřez mojí tvorbou najdete na webu http://janzemanphotography.com a další články a fotografie na blogu http://janz.cz.

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *