Rozumíme barevným prostorům

Určitě už jste narazili na to, že někdo mluvil o barevném prostoru a používal zkratky jako CMYK či RGB. Co ale tyto zkratky znamenají a mají nějaký vliv na fotografování nebo práci se snímky?

V zásadě existují dva způsoby míchání barev a od nich odvislé také dva barevné modely či chcete-li barevné prostory – RGB a CMYK, které se od sebe v mnohém liší.

Barevný model RGB (Red-Green-Blue = červená-zelená-modrá) využívá aditivního míchání barev, kdy se míchá vyzařované světlo. Tento barevný model je nejčastěji používán tam, kde se obraz vyzařuje, tedy televizory, monitory, projektory apod.

Zdroj: Wikipedia.org

Naopak barevný model CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black = azurová-purpurová-žlutá-černá) je založen na subtraktivním míchání barev, kdy se od sebe barvy odečítají a omezuje se tak barevné spektrum odrážené od povrchu. Barevný model CMYK se používá u reprodukčních zařízení, která tvoří obraz mícháním pigmentů, což jsou prakticky všechny tiskárny, kde se tisknou postupně všechny barvy přes sebe.


Zdroj: Wikipedia.org

RGB vs CMYK

Jak je z výše uvedené definice patrné, záznam na snímači digitálního fotoaparátu probíhá v barevném prostoru RGB, naopak tisk této fotografie se již děje v barevném prostoru CMYK. Před samotným tiskem snímku je tedy potřeba převést jej z prostoru RGB do prostoru CMYK. To naštěstí nemusíme dělat ručně, neboť to za nás udělá ovladač tiskárny (u domácích tiskáren) případně RIP u profesionálních tiskáren velkoformátových.

Každý z uvedených barevných modelů má však jiný rozsah barev, které je schopen reprodukovat. Prostor RGB má tento rozsah širší a je tedy schopen reprodukovat větší škálu barev a také lépe reprezentuje zachycené barevné přechody. Barevný prostor CMYK není schopen reprodukovat především sytou červenou, sytou modrou a sytou zelenou, což je dáno způsobem míchání barev. Monitor světlo vyzařuje, kdežto výtisk světlo odráží – to je zjednodušeně řečeno příčinou různého rozsahu zobrazitelných barev. Naštěstí pro nás, je lidské oko natolik nedokonalé, že u většiny fotografií není tento nedostatek pozorovatelný.

Rozdíl mezi RGB a CMYK je patrný především v systých odstínech

Jak řešit problém v praxi?

Dá se říci, že v běžné amatérské praxi se s problematikou barevného prostoru RGB a CMYK nesetkáte. Fotografie vytvoříte v RGB, následně si je upravíte na monitoru opět v RGB a posléze vytisknete na domácí tiskárně anebo ve fotolabu v CMYK. Konverzi z RGB do CMYK provádí buďto tiskárna anebo přímo obsluha fotolabu, kde by měl být převod na profesionální úrovni.

Jediné, jak můžete výsledný výtisk ovlivnit, je alespoň kalibrace monitoru, díky které se vyhnete tomu, že bude mít snímek na obrazovce zcela jiné barvy než vytištěná fotografie. Počítejte však s tím, že vytištěný obrázek nebude mít tak živé a zářivé odstíny červené, zelené a modré, jako tomu je v případě zobrazení na monitoru.

S problémem konverze se nejčastěji potýkají velké tiskárny, kde se tisknou časopisy a noviny, neboť tam je potřeba dokonalého převodu dat, zejména při tisku fotografií, pokud již nejsou data převedená. Ostatně podklady pro tisk novin a časopisů bývají ve většině případů zpracovávány v prostoru CMYK právě proto, aby nedocházelo k barevným odchylkám při tisku, respektive při konverzi barevného prostoru.

Dalo by se však říci, že se blízká na časy, neboť již v současné době existují zařízení, která umí tisknout v barevném prostoru blízkém RGB – zatím je na trhu pouze jedno zařízení od společnosti Konica Minolta, nicméně výstupy z něj mají opravdu živější a jasnější barvy.

Poslední aktualizace 18. ledna 2011

Již jsi hlasoval(a)!
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře