Naučte se pomocí nástrojů Výběru pracovat jen s určitou částí fotografie

Díváte se občas na fotku a říkáte si, že byste chtěli upravit jenom nějakou její část? Třeba ztmavit oblohu, rozostřit pozadí nebo nechat barevně jen hlavní motiv fotografie, zatímco zbytek bude černobílý? Jak takovou úpravu provést? V Zoner Photo Studiu jednoduše pomůžou výběrové nástroje.

Nástroje Výběru slouží k selekci určité oblasti snímku, s níž chcete pracovat samostatně. Funguje to ale i naopak – s označenou oblastí snímku pracovat nemusí.

Funkci Výběr najdete jak v horizontální liště Editoru, tak v bočním panelu, díky němuž máte rychlejší přístup ke konkrétním nástrojům. Ještě jednodušší je však použití klávesových zkratek – ukážou se vám, když k nástroji přiložíte myš. Seznam klávesových zkratek pro každý výběr najdete i v boxu níže.

Nástroje výběru a jeho režimy

Na nástroj Výběr se dostanete z horizontální i vertikální nástrojové lišty v Editoru.jpg

Na Výběr se dostanete z horizontální i vertikální nástrojové lišty v Editoru.

Výběr určitých částí fotografie můžete provést několika nástroji:

Nástroje Výběru

Obdélníkový výběr (M), Elipsový výběr (O), Laso (L), Polygonové laso (N), Magnetické laso (A), Kouzelná hůlka (W) a Výběrový štětec (Shift+Q).

Každý z nich se hodí na jiný typ úprav. Jakmile jeden z těchto nástrojů zaktivujete, boční panel vám ukáže nastavení, která jsou relevantní pro daný nástroj. Tato nastavení však ovlivní jenom budoucí práci s nástroji výběru – nezmění žádný již existující výběr.

Mezi nejdůležitější nastavení patří režimy práce s výběrem.

Režimy Výběru můžete nastavit kliknutím myší na příslušnou ikonu nebo použitím klávesových zkratek.jpg

Režimy výběru můžete zvolit kliknutím na příslušnou ikonu nebo použitím klávesové zkratky Shift, Ctrl a dalších – víc detailů níže.

Normální režim slouží k prvotnímu jednoduchému výběru oblasti fotografie. Díky režimu Přidat do výběru připojujete k vybrané oblasti ještě další plochu (nebo ji přidáte v jakémkoliv jiném režimu pomocí klávesy Shift). Režim Odebrat z výběru naopak odstraní část výběru (můžete také použít klávesu Ctrl v jiných režimech). Poslední režim Průnik vybere oblast, která vznikne překrytím aktuálního výběru s nově vytvořeným výběrem. Průnik si můžete představit jako nový nástroj, fungující jako vykrajovátko na cukroví, nebo jako inverzi k Odebrat z výběru. (Pokud chcete Průnik nastavit trvale, použijte současně klávesové zkratky CtrlShift.)

Další nastavení, které se často při práci s výběry používá, je Rozmazání. To určuje, jak bude aplikace pracovat s okrajem výběru.

Díky možnosti invertovat (Ctrl+Shift+I) můžete zaměňovat vybranou část za nevybranou a naopak. Tato možnost se hodí například v případě, když nechceme pracovat s objektem, ale s jeho pozadím, avšak výběr samotného pozadí je o dost složitější a pracnější než výběr objektu.

V bočním panelu Výběru si můžete Zobrazit masku obrázku. Maska vám ukáže, jak se výběr zobrazuje na obrazovce. Výběry v Zoner Photo Studiu fungují podobně jako „masky“ u dalších softwarů. Nastavení Zobrazení masky jsou užitečná zejména pro ty uživatele, kteří jsou zvyklí pracovat s maskami. Ale nebudeme tento článek komplikovat více detaily o maskách. Nicméně, tyto masky můžete využít k tomu, abyste lépe viděli okraje složitého výběru.

Díky implicitnímu nastavení Nezobrazovat se vám ukážou jen přerušované čáry kolem okrajů. Normální zobrazení masky vyznačí všechno kromě výběru červeně. Inverzní režim naopak probarví modře samotný výběr, všechno ostatní bude normální. Pouze maska zobrazí samotný výběr oproti výběru pozadí.

Pokud máte nastavené Rozmazání na hodnotě vyšší než nula, rozmazaný výběr přechází do ztracena a tento přechod se stává viditelným, jestliže máte nastavený jakýkoliv jiný režim než Nezobrazovat. Tato vlastnost se vám může hodit.

Normální režim masky zobrazí červeně všechno kromě výběru.jpg

Normální režim masky zobrazí červeně všechno kromě výběru.

Inverzní režim masky probarví modře samotný výběr.jpg

Inverzní režim masky probarví modře samotný výběr.

Na následujícím obrázku si ukážeme, jaký je rozdíl mezi normálním zobrazením výběru a inverzním zobrazením výběru (Ctrl+Shift+I).

Obrázek ukazuje výběr fotografie přes Normální režim masky - ten zobrazuje červeně všechno kromě samotného výběru. Na fotografii jsme tedy „vybrali

Tento obrázek ukazuje výběr fotografie přes Normální režim masky – ten zobrazuje červeně všechno kromě samotného výběru. Na fotografii jsme tedy „vybrali“ zmenšený model Eifellovy věže, takže samotný výběr je normální a všechno ostatní (kromě výběru) je zobrazeno červeně.

Pokud přepneme do inverzního zobrazení obrázku (Ctrl+Shift+I), vymění se vybraná část (zmenšený model Eifellovy věže) za nevybranou část (všechno kromě modelu Eifellovy věže).

S inverzní maskou je model modrý a všechno ostatní vypadá normálně.

Obdelníkový a Elipsový výběr

Díky Obdélníkovému a Elipsovému výběru můžete selektovat části snímku s pravidelným tvarem. Obdélníkovým výběrem označíte objekty s obdélníkovým nebo čtvercovým tvarem. Pro vytvoření čtvercového tvaru stiskněte a držte klávesu Shift v průběhu tažení. Pokud chcete určité místo fotografie nastavit jako střed výběru, držte při tažení klávesu Ctrl. Podobným způsobem funguje elipsový výběr, díky klávese Shift vytvoříte kruh. Pamatujte však na to, že klávesy Ctrl a Shift dočasně fungují jako režimy práce s výběrem, takže pokud chcete nastavit střed výběru, zmáčkněte tyto klávesy teprve poté, co kliknete do obrázku.

Oba výběry však v praxi využijete minimálně, protože většina objektů má nepravidelný tvar. Mohou však tvořit základ výběru při kombinaci s dalšími nástroji, jako například kouzelná hůlka a další v kombinaci s dalšími režimy výběru.

Laso, Polygonové a Magnetické laso

Laso slouží k ručnímu výběru oblasti s nepravidelným obrysem. Jednoduše obkreslíte to, co chcete vybrat. Pamatujte ale na to, že stejně jako obdélníkový a elipsový výběr, má i tento výběr své nevýhody. V tomto případě se může stát, že kresba uživatelovou rukou může být poměrně nemotorná. Tento nástroj však může být užitečný, když budete chytře zacházet s režimy práce s výběrem.

Polygonové laso použijte v případě, kdy je výběr možný ohraničit úsečkami, kterými nepravidelný objekt obklikáváte. První kliknutí do obrázku je počáteční bod, každý další klik vytvoří novou úsečku. Pokud uděláte chybu, poslední bod zrušíte klávesou Delete. Výběr můžete uzavřít dvojklikem, klávesou Enter nebo kliknutím na počáteční bod.

Polygonové laso je ideální pro výběr menších oblastí fotografie, které mají nepravidelný tvar.jpg

Polygonové laso je ideální pro výběr menších oblastí fotografie, které mají nepravidelný tvar.

Magnetické laso je podobné polygonovému lasu, ale funguje na principu přichytávání se ke kontrastním hranám objektu – tedy na nejbližší hranu. Magnetické laso je ideální pro oddělení popředí od pozadí fotografie.

Pokud zaktivujete tento nástroj, v bočním panelu můžete ovlivnit i jeho Citlivost, která určuje velikost okolí, ve kterém je kontrastní hrana hledána. Vyhlazení čáry pak ovlivňuje tvar čáry výběru při hledání kontrastní hrany. Čím vyšší hodnotu nastavíte, tím hladší bude čára. Buďte ale opatrní, pokud jsou hrany příliš členité, nemusí Magnetické laso přesně kopírovat hranu.

Díky Magnetickému lasu je výběr obrysu postavy záležitostí několika málo minut.jpg

Díky Magnetickému lasu je výběr obrysu postavy záležitostí několika málo minut.

Kouzelná hůlka a Výběrový štětec

Nástroj Kouzelná hůlka vybírá oblast, která je podobná zvolenému bodu. Podobnost se hledá na základě vybraného režimu – tedy režimu RGB, jas nebo odstín. Nástroj aktivujete klepnutím levým tlačítkem myši na místo v obrázku, které chcete vybrat.

Kouzelná hůlka může vybrat všechny podobné oblasti na fotografii nebo pouze v určitém místě, kde jste klikli. Toto nastavení ovlivňuje volba Spojitý. Pokud zapnete toto nastavení, bude výběr vyhledávat například stejný odstín barvy jenom v okolí místa, na které jste klikli.

Jestliže ale volbu Spojitý nezvolíte, odstín jedné barvy (popřípadě podobnost vybraného bodu) se bude hledat kdekoliv na obrázku. Tato možnost značně urychlí práci v případě, kdy chcete upravit jeden odstín barvy, který je rozmístěný na různých částech obrázku. Nemusíte výběr složitě provádět několikrát po sobě, postačí jedno kliknutí myši na určité místo obrázku, a všechna podobná místa na fotografii se ihned vyhledají sama.

Pomocí Kouzelné hůlky a režimu odstín se dá snadno vybrat plocha trávníku. Drobné nevybrané části dovyberte pomocí Výběrového štětce a klávesy Shift.jpg

Pomocí Kouzelné hůlky a režimu odstín se dá snadno vybrat skoro všechen trávník na fotografii. Na zbytek pomůže Výběrový štětec a podržení klávesy Shift, které dočasně zapne Přidat do výběru.

Nástroj Výběrový štětec (Shift+O) umožňuje detailněji upravovat výběr obrázku – průměr, hustotu, rozmazání a rozestup. Tato nastavení ovlivňují průměr štětce, hustotu štětce (tedy to, jak „silně“ bude štětec malovat jediným dotykem) nebo to, jak výrazné budou okraje štětce. Používejte Výběrový štětec stejně jako další štětce v ZPS – tedy: buď klikněte do obrázku a táhněte, nebo klikněte opakovaně.

Posun a kopírování výběru

Provedený výběr můžete také přesouvat, kopírovat nebo dokonce uložit pro pozdější použití, pokud si rozmyslíte, že budete danou část obrázku upravovat ještě jinak. Provedete tak opět v menu Výběr > Načíst/Uložit výběr…

ulozit vyber

Ke zrušení výběru zmáčkněte tlačítko Esc nebo vyberte v Normálním režimu další výběr. Pro přesun výběru klikněte dovnitř a táhněte ho do místa, kam ho chcete přesunout. K uložení výběru (ne to, co je ve výběru, ale výběr samotný) použijte v menu záložku Výběr a poté Uložit výběr. Tento krok je užitečný k tomu, abyste mohli později znovu editovat ten stejný obrázek.

Část obrázku můžete také kopírovat (Upravit > Kopírovat nebo zkratka Ctrl+C) nebo vložit (Upravit > Vložit nebo zkratka Ctrl+V). Pokud budete chtít vkládat části i do jiné části toho stejného obrázku, nezapomeňte zrušit váš původní výběr. Přece jenom, výběry v ZPS slouží právě k tomu, abyste mohli sami určit, kterou část obrázku chcete právě editovat, takže dokud nezrušíte aktuální výběr, vložíte to, co jste právě zkopírovali, zase zpátky.

Vyzkoušejte tyto nástroje Zoner Photo Studia na 30 dní zdarma, můžete si třeba jednoduše odbarvit část fotografie nebo rozmazat pozadí na fotografii.

Poslední aktualizace 15. dubna 2015

Již jsi hlasoval(a)!
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Irena Diatelová

Irča ráda čte, píše, fotí a cestuje. Zrcadlovku už zpravidla vytahuje jenom na cestách a nejraději fotografuje hlavně přírodu a krajinu okolo.

Číst všechny články.

Komentáře