Jak na černobílou fotografii

Kouzlo černobílé fotografie nás provází již mnoho desetiletí a díky digitálním technologiím si můžete kvalitní černobílou fotografii dopřát i dnes. Nepotřebujete vybavení temné komory, nepotřebujete barevné filtry a plnou ledničku filmů různé citlivosti, stačí vaše barevné fotografie a program Zoner Photo Studio.

Tento tutoriál je určen pro verzi Zoner Photo Studio 12 Professional. Pokud jste majitelem verze Zoner Photo Studio 12 Home, můžete se pro vyzkoušení popsaných funkcí po omezenou dobu přepnout do verze Professional (v nabídce Nápověda, položka Licence), v ostatních případech si můžete stáhnout a nainstalovat Zoner Photo Studio 12 Professional, kterou lze plně užívat 30 dnů zdarma.

Jak na černobílou fotografii 1

S černobílou fotografií (tedy v odstínech šedi) pak úzce souvisí i fotografie monochromatická, která obsahuje odstíny jedné barvy. Monochromatické fotografii se budeme více věnovat v některém z příštích tutoriálů. U obou těchto typů ovšem začínáme pokud možno z barevné fotografie ve formátu RAW nebo TIFF. I když dnešní digitální fotoaparáty často nabízejí focení přímo odstínů šedi, je zbytečné se ochuzovat o široké možnosti převodu a simulace barevných filtrů. A navíc platí, že z černobílé fotografie už zpět barevnou nikdo neudělá.

Základem dokonalé černobílé fotografie je vhodný převod z barevné škály do stupnice šedých odstínů. Dvě barevně kontrastní barvy totiž mohou špatným převodem splynout na totožné odstíny šedi.

Jak na černobílou fotografii 2

Například podzimnímu lesu na zelené louce prostý převod desaturací opravdu nesvědčí. Šedé odstíny prakticky splývají a fotografie je nevýrazná a nekontrastní. Zoner Photo Studio kromě Desaturace (odstranění barevné složky) nabízí i další metody převodu. V nabídce Editoru vybereme Efekty – Odstíny šedi (zkratka Ctrl+G) a tam můžeme volit z mnoha různých metod. Metoda nazvaná přímo Odstíny šedi je vhodná pro automatický nebo rychlý převod, neboť odpovídá běžnému vnímání světla lidským okem, Pokročilá metoda pak více zohledňuje gamma (jasovou složku) snímku. Nejzajímavější na převodu do černobílé fotografie je práce s barevnými kanály.

Jak na černobílou fotografii 3

Převod přes barevné kanály

Fotografická data zachycená snímačem digitálního fotoaparátu se skládají ze tří samostatných barevných složek – červené, zelené a modré, nazývaných barevné kanály fotografie. Při převodu na černobílou fotografii můžeme s jednotlivými barevnými složkami pracovat samostatně, což přináší zajímavé výsledky. Možností je několik – použít k převodu maximum, minimum nebo průměr všech kanálů, převést pouze přes jeden kanál nebo si uživatelsky nastavit procentuální zastoupení jednotlivých kanálů. U poslední možnosti by měl součet jednotlivých složech tvořit dohromady 100% (lze použít zatržítko Normalizovat), nicméně kreativní tvorba se obejde i bez tohoto vymezení. Platí, že čím více je daná barva při převodu zastoupena, tím světlejší je výsledek. Tzn. při převodu přes červený kanál budou červené části fotografie světlé až úplně bílé. V klasické fotografii by převod přes červený kanál odpovídal použití červeného filtru. Filtry různých barev se dají simulovat právě procentuálním mícháním kanálů.

Jak na černobílou fotografii 4

Portréty

Lidské pleti a obličeji celkově sluší zejména převod přes červený kanál, který zakryje většinu vrásek a vad pleti. Zvyšováním podílu zeleného a modrého kanálu se pak více prokreslují detaily obličeje.

Jak na černobílou fotografii 5
Na závěr si můžete prohlédnout rozdíl mezi prostým automatickým převodem (Desaturace) a kreativním zásahem lidské ruky (Míchání kanálů, Křivky).

Jak na černobílou fotografii 6

Poslední aktualizace 23. března 2010

21 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Blanka Dudašková

Komentáře