Lepší fotky mobilem či kompaktem? Nedělejte chyby v kompozici!

Každý, kdo si vezme do ruky fotoaparát a zmáčkne spoušť, komponuje fotografii. Nezáleží přitom, co je na fotce, zda krajina, autorova rodina či třeba pes. Z hlediska fotografie komponuje a podstatné je, zda správně.

Téměř všichni v dnešní době fotografují, ať už používají fotoaparát, mobilní telefon, tablet či jiný nástroj. Fotografie pak zveřejňují na sociálních sítích, s patřičným označením osob, které na snímku jsou, a na těchto obrázcích často lidem chybí kotníky, vršek hlav, nebo jim za hlavou trčí dopravní značka, větev stromu apod. To všechno jsou kompoziční chyby. Řekneme vám, jak těm základním předcházet.

Půjdeme po kompozici

Správnou kompozicí totiž dosáhnete toho, že vaše fotografie budou lépe působit na pozorovatele. Mohou jej lépe vtáhnout do děje nebo více přiblížit skutečnosti – mají vyšší výpovědní schopnost, případně působí příjemněji a více profesionálně. Když je kompozice špatná, vyvolávají úplný opak. A toho byste se měli vyvarovat.

Nebudeme vás zbytečně zatěžovat technickými údaji nebo nastavením fotoaparátu. Přiblížíme vám spíše samotný pohled do hledáčku, nebo na displej fotopřístroje, ať už je to zrcadlovka, kompakt, nebo mobil.

Co je vlastně kompozice?
Slovník cizích slov (z výtvarného hlediska) vysvětluje kompozici: „Rozložení a sepětí zobrazených tvarů v ploše obrazu.“ Řečeno jednoduše a srozumitelně: je to pohled na hlavní fotografovaný objekt a jeho uložení do některé částí fotografie.
Vyplnění formátu – využití celého prostoru fotografie k zachycení hlavního motivu.
Středová kompozice – umístění hlavního motivu na střed, využívá se v architektuře či v portrétní fotografii, pro další kategorie nemusí být zcela vhodná.
Pravidlo třetin – zjednodušení zlatého řezu, důležité prvky se umísťují přibližně do průsečíků pomyslných čar rozdělujících formát obrazu na třetiny.
Diagonály – šikmé linie, které mohou procházet již zmiňovanými průsečíky, diagonály přidávají do obrazu dynamiku.
Rámování obrazu – využití přirozeného ‘rámu’ ve scéně k zarámování hlavního motivu.
Rytmus – zachycení motivu opakujících se prvků, výborně funguje s diagonálami.
Vodící linie – linie ve scéně, které vedou pohled diváka (často silnice, řeky, ploty…).
Struktura – zachycení povrchu objektů.

 

Nejčastější kompoziční chyby

Fotografování na střed (středová kompozice)

Chyba, kterou udělá téměř každý, kdo drží fotoaparát poprvé v ruce, nebo se o focení vůbec nezajímá. Jednoduše vezme fotoaparát a udělá fotku, na které je hlavní objekt „krásně“ vycentrovaný. Nachází-li se však objekt vašeho zájmu přímo ve středu snímku, hůře vtáhne do obrazu pozorovatele a ten se v něm nemusí dobře vyznat.

Tento neduh se dá jednoduše zlepšit: začněte používat pravidlo zlatého řezu, resp. aplikujte pravidla třetin a umístěte objekt do jednoho z průsečíků pomyslných úseček rozdělujících obraz na třetiny.

Vyfotografováno ze stoje a na střed.

Do fotografie je zakomponováno i popředí, hlavní objekt je umístěn přibližně v třetině.

Autorova lenost

Další fotograficko-kompoziční neduh je lenost (aspoň já jsem mu dal tento název). Jsme líní postavit se, když sedíme, skrčit se, když stojíme, v krajním případe dokonce i kleknout, nebo lehnout do trávy.

Fotografujete-li z jednoho místa, objekt se vám nemusí do snímku vejít celý následkem toho, že neuděláte krok nebo dva vzad či do strany, kamarád nemá na fotce kotníky, nebo vršek hlavy, v lepším případe nemá ve fotografii „volnost“ a je tam natěsno. Také tuto chybu lze lehce odstranit. Naučte se aplikovat fotografování z výšky očí, naučit se to, že pohybovat se může nejen objekt před vámi, ale i vy sami jako fotograf.

Fotografie s téměř typickou chybou. Vyfotografována ze stoje a na střed.

Fotografie pořízena s výši očí, které jsou taky zakomponovány přibližně do jedné třetiny.

Špatné zaostření

Drobná, avšak poměrně často se vyskytující chyba. Fotograf zaostří mimo hlavní objekt, za což může i objektiv, který přeostří dopředu či dozadu. Správným zaostřením zdůrazníte hlavní motiv a také to, co chcete obrázkem říct. Klidně udělejte více fotografií – na kartu se jich vejde dost a vymazat se dají vždy.

Špatně zaostřená fotografie, není jasné na co mělo být zaostřeno.

Správně zaostřená fotografie.

Výrůstky, srostlice a slepence

Z hlavního objektu něco trčí nebo roste (strom, sloup, dopravní značka, cokoli rušivého). Maličkost, avšak nepůsobí dobře, a většinou k ní dochází z nepozornosti. Určitě není příjemné, když portrétované osobě roste z hlavy sloup pouličního osvětlení nebo mu větev překrývá část obličeje. Častokrát stačí posunout fotoaparát do strany a parazitní výrůstek je pryč, buď to zcela mimo objekt, nebo je schovaný za ním.

Z hlavy fotografované slečny roste sloup elektrického vedení. Na fotografii to působí rušivě.

Stačilo posunout fotoaparát o několik centimetrů doprava a fotografie vypadá hned o trochu lépe.

Ven z fotky

Tato chyba se vyskytuje častěji tehdy, když dodržujeme pravidlo zlatého řezu. Projevuje se tak, že pohyb, pohled, soustředění objektu na fotografii míří ven z ní, jakoby za rám snímku. Což ale není vhodné. Pozorovatel totiž nemá možnost zjistit co bude následovat, popřípadě kam se osoba na snímku dívá. Tento neduh odstraníte jednoduchým přesunutím objektu do druhé třetiny fotografie a ponechání dostatečného prostoru ve směru pohybu či pohledu.

Hlavní objekt má namířeno ven z fotografie. Pozorovatel nevidí jeho nejbližší kroky, pohled taky směřuje ven z fotografie.

Dívka i pes jsou přibližně v třetině fotografie, a jejich pohyb směřuje „do“ fotografie.

Padající fotografie

Padání do strany bývá viditelné spíš v krajinářské fotografii a architektury než u lidí, ale je potřeba si dávat pozor u jakékoliv fotografické disciplíny. Zachovejte ve fotografii svislé stromy, vodorovnou vodní hladinu, svislé stěny budov apod. Není vůbec běžné, aby hladina padala na stranu, v reálu ani budovy a stromy nepadají na stranu. K usnadnění fotografování můžete použít stativ vybavený vodováhou či zobrazit mřížku na displeji či „v hledáčku“ fotoaparátu.

Na začátku stačí málo

Zapamatujte si tato jednoduchá pravidla, vyvarujte se zmiňovaných chyb a vaše fotografie to posune o několik úrovní výš. Zkuste si ještě před stisknutím spouště uvědomit, co chcete fotografií říct a zda budoucí diváci pochopí váš původní záměr. Podle toho přistoupit i k výsledné kompozici.

Jak již bylo řečeno, k odstranění některých chyb můžete využít mřížku na displeji či matnici zrcadlovky, je-li jí vybavena. Vynikajícím nástrojem je také stativ, který při správném používání pomůže s eliminací nemála fotografických přešlapů. Jestliže máte čas a prostor, určitě jej použijte.

Nikdo se učeným nenarodil, chce to praxi, trpělivost a hlavně chuť. Vaše snímky budou vypadat lépe i bez toho, abyste museli znát veškeré funkce, technické parametry svých přístrojů, nebo fotografie upravovali v složitých grafických editorech. Zvlášť na začátku skutečně stačí málo – vyvarovat se chyb.

Poslední aktualizace 30. ledna 2013

Již jsi hlasoval(a)!
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Majo Eliáš

Fotografii se věnuji od roku 2004. Když jsem začínal, tak jsem fotografoval téměř vše. Později se moje tvorba vykrystalizovala a zabýval jsem se téměř výhradně fotografováním lidí. Momentálně se věnuji hlavně módní a reklamní fotografii. Více mých fotografií naleznete na stránkách www.majoelias.cz.

Číst všechny články.

Komentáře