Správa barev v ZPS X

Správa barev v ZPS X

Správa barev (Color Management Systém – CMS) slouží k tomu, aby byly barvy v celém digitálním řetězci (typicky fotoaparát/monitor/tiskárna) pokud možno co nejvíce konzistentní. Po dlouhou dobu byla správa barev používána téměř výhradně v profesionální sféře, protože vyžadovala poměrně drahé hardwarové vybavení, a běžný uživatel pro ni vlastně ani neměl využití. Ovšem s nástupem digitálním fotografie, a také s dostupností kvalitních zobrazovacích a tiskových zařízení, se správa barev stává součástí čím dál většího množství aplikací. 

Zoner Photo Studio obsahuje systém správy barev již několik let, ve verzi X ale byla tato část zcela přepracována, a doplněna o nové možnosti. Je důležité zmínit, že na rozdíl od starší implementace je správa barev trvale zapnuta. Většina funkcí správy barev je pro uživatele zcela transparentní. Ve svém výchozím nastavení by měla vyhovovat většině uživatelů, těm pokročilejším ale nabízí možnost přizpůsobení jejich konkrétním požadavkům. 

Pro uživatele, kteří se rozhodnou svoji techniku zdokonalit, je určený tento článek, jeho cílem je totiž vysvětlit jednotlivé volby v Možnostech správy barev a jejich nastavení.

Pro správné pochopení je důležité mít povědomí o barevných prostorech a profilech. 

Nastavení správy barev v Zoner Photo Studiu X

Všechny volby správy barev najdete v dialogu Možnosti, na záložce Správa barev. Ta je rozdělena do několika částí:

Správa barev v ZPS X

Základní nastavení 

V části Základní nastavení se volí následující dvě položky:

Reprodukce – jestliže se převádí barevný prostor s větším gamutem do prostoru s gamutem menším, není logicky možné správně namapovat všechny barvy. Do prostoru s menším gamutem se některé barvy jednoduše „nevejdou“. Volba reprodukce pak určuje, jakým způsobem se mapují barvy přesahující cílový gamut. Pro práci s fotografiemi doporučujeme reprodukci perceptuální nebo relativní kolorimetrickou.

Pro bližší vysvětlení: barevný gamut je definován jako rozsah barev, který je konkrétní zařízení schopno zobrazovat nebo zaznamenávat. Obvykle se zobrazuje jako uzavřená oblast primárních barev v diagramu chromatičnosti, který je pro konkrétní zařízení sestaven. Například primárními barvami monitoru jsou červená, zelená a modrá.

Správa barev při tisku – touto položkou určíte, jakým způsobem bude obrázek zpracován před odesláním do tiskárny. K dispozici jsou následující volby:

  • Řízena aplikací – v tomto případě provádí správu barev Zoner Photo Studio X. Správa barev v tiskárně musí být vypnuta. Obrázek je převeden do barevného prostoru tiskárny pomocí ICC profilu tiskárny.
  • Řízena tiskárnou (sRGB) – v tomto případě je správa barev ponechána na tiskárně (nastavuje se zpravidla v ovladači tiskárny). Obrázek je před odesláním převeden do prostoru sRGB.
  • Řízena tiskárnou (Adobe RGB) – správu barev opět provádí tiskárna, ale obrázek je před tiskem převeden do prostoru Adobe RGB.
  • Žádná – obrázek se odešle do tiskárny bez jakékoliv úpravy
  • XPS Tisk – v tomto případě je obrázek poslán do tiskárny jako XPS dokument. Funkce je dostupná pouze pro tiskárny s XPS ovladačem a správa barev při tisku je plně v režii tiskárny.

Pracovní barevný prostor

Další část dialogu se věnuje pracovnímu barevnému prostoru, což je prostor, ve kterém je obrázek uložen v paměti programu:

Editor – určuje pracovní barevný prostor modulu Editor, v něm potom probíhá veškerá editace. Z toho také plyne jedna důležitá vlastnost – výsledek některých filtrů a nástrojů se pro různé barevné prostory může lišit. Například aplikování určité křivky v prostoru sRGB dá mírně odlišný výsledek než použití stejné křivky v prostoru Adobe RGB, protože stejné barvy mají v těchto prostorech odlišné složky R, G a B.

Vyvolat – pracovní barevný prostor modulu Vyvolat. Ve Vyvolat se s pracovním barevným prostorem pracuje odlišně než v modulu Editor. Velká část zpracování totiž vždy probíhá v barevném prostoru ProPhoto RGB, a teprve poté jsou data převedena do pracovního prostoru, v němž ještě proběhne část editace. Na rozdíl od Editoru tedy většina úprav dá stejný výsledek, bez ohledu na pracovní prostor.

Použít i pro starší verze procesu – tato volba se týká jen modulu Vyvolat. Zvolený barevný prostor je totiž součástí „úprav modulu Vyvolat“, čímž je zajištěno, že i když v budoucnu vybereme v nastavení jiný pracovní prostor Vyvolat, již upravené fotky se nezmění. To ale neplatí pro soubory upravené ve starších verzích ZPS X, v nich se barevný prostor do „úprav modulu Vyvolat“ neukládal. Pomocí této volby tedy určíme, jaký barevný prostor se použije pro tyto starší verze úprav – při zaškrtnutí se použije zvolený pracovní prostor Vyvolat, v opačném případě se použije pracovní prostor sRGB.

Při neshodě profilu – tato volba určuje, co se má stát, jestliže je otevíraný obrázek v jiném barevném prostoru, než je pracovní barevný prostor daného modulu. K dispozici jsou tyto možnosti:

  • Zachovat původní prostor obrázku – barevný prostor obrázku se použije jako pracovní barevný prostor
  • Převést na pracovní prostor – obrazová data budou převedena do pracovního barevného prostoru
  • Přiřadit pracovní prostor – obrazová data se nezmění, ale budou editována ve zvoleném pracovním barevném prostoru

Správa barev v ZPS X

Profily zařízení

V této části se volí barevné profily pro jednotlivá zařízení. ZPS X má nejpoužívanější profily vestavěné, ty jsou vždy na začátku seznamu, a jsou uvedeny v hranatých závorkách. Dále následují profily nainstalované v systému. Na konci seznamu je potom položka Vlastní…, pomocí které je možné vybrat profil z diskového souboru. Profily lze vybrat pro tato zařízení:

Tiskárna – slouží k výběru ICC profilu použitého pro tisk (v případě že je správa barev při tisku řízena aplikací). Zvolený profil se také používá pro funkci Náhled barev před tiskem.

Fotoaparát – zvolený profil je přiřazen všem fotografiím při použití funkce Import.

Scanner – zvolený profil je přiřazen všem fotografiím při použití funkce Získat ze skeneru.

Na rozdíl od starších verzí není v nové implementaci správy barev volba profilu monitoru, protože to komplikovalo práci s více monitory. Profil monitoru se proto nyní vždy přebírá ze systému, pro správné zobrazení proto nezapomeňte v systému nastavit profily všech monitorů.

Profily obrázků CMYK

Poslední část nastavení se týká profilů pro konverzi obrázků v barevném modelu CMYK.

Implicitní vstupní profil – jestliže otevíraný CMYK obrázek neobsahuje barevný profil, použije se pro konverzi do modelu RGB profil z tohoto nastavení

Výstupní profil – barevný profil použitý pro konverzi při ukládání obrázku v barevném modelu CMYK.

Tímto jsme vám přiblížili, jak v Zoner Photo Studiu X můžete systém správy barev individualizovat dle svých potřeb. Barevný prostor můžete dále dodatečně měnit v modulech Vyvolat nebo Editor. 

O dodatečném nastavení v obou modulech v již otevřeném obrázku si přečtěte v následujícím díle naší minisérie o správě barev

Zůstaňte v obraze, každý týden posíláme novinky ze světa fotografie

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Potvrzením odběru dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání novinek. Více se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *