Licenční smlouva

Pokud jste v situaci, kdy se chystáte prodat (či naopak koupit) licenci fotografie a potřebujete alespoň základní informace o licenční smlouvě a její vzor, nebo vás prostě tato problematika zajímá, pokračujte směle ve čtení.

V článku o autorských právech jste měli možnost zjistit, jak se bránit v případě, že vám někdo „ukradl“ fotografii a jak postupovat, když chcete vy sami použít cizí snímek. K tomu vám může posloužit licenční smlouva, jejíž vzor vám poskytneme v dnešním článku.

Základní fakta o licenční smlouvě

Pokud jde o formu, licenční smlouva nemusí mít písemnou formu, ale z důvodu předcházení jakýmkoliv dohadům v budoucnu, z důvodu právní jistoty bych určitě písemnou formu každému doporučil. Vzor, který zde přináším, není jediný správný, prakticky každý právník napíše licenční smlouvu (každou smlouvu obecně) trošku jinak, co do úpravy, formulací atd. Důležité je, aby měla tzv. podstatné náležitosti a ošetřila vše dle našich požadavků. Licenční smlouva se řídí tzv. smluvní volností, je tedy jen na uzavírajících stranách, jak si ošetří konkrétní smluvní podmínky (trvání licence, použití licence atd.). Bez zajímavosti není ani odměna za poskytnutí licence.

Podstatné náležitosti licenční smlouvy

Tyto náležitosti nikdy nevynechejte:

 • kdo poskytuje licenci (poskytovatel)
 • komu poskytuje licenci (nabyvatel)
 • přesné vymezení díla (název, doporučuji přiložit ke smlouvě přílohu, na které bude fotografie vytištěna, je to nejpřesnější a nezpochybnitelná identifikace fotografie)
 • přesná částka v dané měně (odměna) nebo způsob, jakým bude odměna vypočítána, jak má být zaplaceno (bezhotovostně, hotovostně, do kdy…). Důležité je vědět, že pokud není odměna za poskytnutí licence ujednána s ohledem na výnosy, které vzniknou užitím licence nabyvateli, má poskytovatel právo na dodatečnou přiměřenou odměnu. To samé platí, pokud je sjednaná odměna ve zřejmém nepoměru s následnými zisky z použití licence. Tohoto práva se poskytovatel nemůže zříci! V praxi to znamená, že pokud poskytneme někomu licenci na naši fotku za 1000 Kč a on z ní má zisky dejme tomu 20 000 Kč, jde o zřejmý nepoměr mezi tím, za kolik jsme licenci poskytli a kolik pak vydělala nabyvateli a my máme právo na doplnění naší odměny.
 • datum uzavření smlouvy
 • podpisy smluvních stran

Další doporučené náležitosti

Velice vhodné je ve smlouvě dále ošetřit:

 • na jak dlouhou dobu poskytovatel licenci poskytuje (může být třeba tři roky, nebo časově neomezená), pokud není specifikováno, má se za to, že jde o dobu obvyklou vzhledem k použití díla, ale ne delší, než jeden rok od poskytnutí licence
 • zda jde o výhradní či nevýhradní licenci (výhradní licence – poskytovatel nesmí udělit licenci k dílu další osobě, v tomto případě se většinou vyžaduje vyšší odměna a v případě udělení výhradní licence je nutná písemná forma licenční smlouvy, nevýhradní licence – poskytovatel může licenci udělit libovolnému počtu dalších nabyvatelů), pokud není ve smlouvě specifikováno, má se za to, že jde o licenci nevýhradní
 • zda nabyvatel má či nemá právo licenci postoupit další osobě – tedy předprodej licence (ten já osobně smluvně zakazuji a zatím žádný nabyvatel proti tomu nic nenamítal), pokud není výslovně povolen, má se za to, že je zakázán
 • můžeme také ve smlouvě specifikovat, k čemu (jak) konkrétně je nabyvatel oprávněn licenci užít (např. vystavení na webu ano, ale ne pro tištěné publikace atd., způsob užití rovněž může ovlivňovat výši odměny)

Není od věci rovněž specifikovat:

 • pro která území licence platí (já, protože nemám potřebu toto jakkoliv omezovat píši pro právní jistotu nabyvatele „pro všechna území světa“), pokud není specifikováno, má se za to, že platí pro území ČR
 • „moje specialita“ je, že do smlouvy uvádím, že nabyvatel není povinen licenci využít, pokud si ji ode mě koupí, je již jeho věc, jestli ji nakonec využije, nebo si to rozmyslí a zůstane mu ležet v archivu

Bezvadnost díla

Nabyvateli rovněž jako poskytovatel garantuji bezvadnost díla, což znamená, že:

 • nejsou dotčena autorská práva třetí strany (jinak řečeno garantuji, že jsem opravdu vlastníkem autorských práv k dané fotografii a neozve se někdo jiný, že jde o jeho fotku)
 • že nejsou dotčena obecně práva třetích osob (např. modelka na fotce, která mi nedala souhlas s prodejem a šířením fotky, šlo o fotografii, kterou jsem na zakázku fotil pouze pro ni)
 • že nedochází k porušení platných právních předpisů (obsah fotografie je v rozporu se zákony, např. obsah fotografie je v rozporu s dobrými mravy)

Pozor, z garance bezvadnosti díla vyplývá, že za případné problémy nesu odpovědnost já a odpovídám za ně nabyvateli!

Doporučuji si proto dát pozor hlavně při poskytování fotografií lidí, typicky u fotek jako glamour a akt a pojistit si smluvně s modelkou, že souhlasí se zveřejněním a komerčním využitím fotografie, případně i specifikovat konkrétní způsob užití její fotografie. Ne každé (hlavně amatérské) modelce se bude líbit, když bude její poměrně lechtivá fotografie k vidění na billboardech okolo dálnice, nebo když bude její fotografie použita v reklamě doplněné o dvojsmyslný text. Na tyto věci je potřeba myslet předem a i když nám modelka řekne, že s využitím fotografie souhlasí, rozhodně bych se nespokojil s ústním svolením a sepsal o použití fotografie smlouvu. Ona sama totiž se zveřejněním a užitím fotografie souhlasit může, ale také se může stát, že nadšený nebude její manžel či přítel, ona poté změní názor a bude tvrdit, že k ničemu takovému souhlas nedala. Pokud budeme mít jen „čestné slovo“, máme v tu chvíli docela problém.

Tolik obecně, slibovaný vzor licenční smlouvy (v .doc) naleznete zde.

Zůstaňte v obraze, každý týden posíláme novinky ze světa fotografie

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Potvrzením odběru dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání novinek. Více se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

AutorJakub Chrudina

Digitální fotografii se věnuji od svých patnácti let, ve dvaceti pak nastal zlom s pořízením mé první zrcadlovky. Od té doby se focení stalo mým největším koníčkem. Protože rád trávím čas v přírodě, na horách, prostě venku, zaměřuji se nejvíce na krajinářskou fotografii. Příležitostně se ale nevyhýbám ani jiným disciplínám. Můžete navštívit můj osobní fotoblog.

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *