Jak vytvořit snímku rámeček?

Digitální fotografii si dnes většinou prohlížíme na monitoru počítače či obrazovce televizoru. Papírová fotografie je však stále nejlepší prezentací našeho snažení. K tomu, aby byla na úrovni může pomoci i jednoduchý rámeček.

Adjustace fotografie s sebou ve většině případů nese usazení snímku minimálně do pasparty a případně další zarámování. I když použijete pouze paspartu, je vhodné přidat fotografii alespoň tenký rámeček, který může podtrhnout vyznění snímku.

Podobně jako při vkládání podpisu do snímku, i v případě rámečků platí, že méně je více, držte se proto osvědčených barev – černá a bílá, případně jejich kombinace. Zoner Photo Studio umožňuje přidávat rámečky hned dvěma způsoby, které se mírně odlišují.

Pro přidání rámečku otevřete požadovanou fotografii v editoru, následně zvolte možnost Upravit| Okraje a rámečky (Ctrl + Shift + B). Otevře se nové dialogové okno, kde je zobrazen náhled snímku před úpravou a poté náhled po úpravě. Doporučuji zvětšit si dialogové okno na celou obrazovku, abyste měli kolem náhledu snímku dostatek prostoru pro posouzení výsledného rámečku.

Vnitřní nebo vnější rámování

Ještě před samotným nastavením velikosti rámečku je nutné zvolit způsob jeho vytvoření, v nabídce editoru jsou tři možnosti – orámovat, zachovat velikost a zachovat poměr stran. První volba přidá rámeček k okraji fotografie, takže se velikost snímku zvětší právě o velikost rámečku. Volba zachovat velikost zase přidá rámeček od okraje snímku směrem dovnitř, část snímku tudíž bude překryta, ale celkové rozměry zůstanou shodné. Poslední volba zakryje rámečkem část fotografie tak, aby byl zachován poměr stran jako u zdrojového snímku. Nejméně destruktivní pro obsah snímku je první volba Orámovat.

02_ramečky_ZPC

Neméně důležité nastavení najdete hned v dalším řádku, je jím způsob zadání. Na výběr tentokrát máte ze dvou možností Okraj a rámečky anebo tři linky. Hned vedle způsobu zadání volíte jednotky pro tvorbu rámečku – obrazové body, procenta výšky či procenta šířky. Nejjednodušší je použít volbu tři linky a jednotky nastavit na obrazové body.

Linky nebo okraje?

Samotné nastavení velikosti rámečku je velmi snadné, ještě než tak učiníte, vyzkoušejte si oba způsoby zadání rámečku – tři linky a okraje a rámečky. Každému bude pravděpodobně vyhovovat něco jiného. Nicméně zásadním rozdílem je to, že v případě tří linek určujete šířku a barvu jednotlivých linek směrem od okraje obrázku ven. V případě okrajů a rámečků určujete šířku okraje a dále šířku vnitřního a vnějšího rámečku. Okraj je tudíž minimálně tak široký jako je šířka vnitřního a vnějšího rámečku.

03_ramečky_ZPS

Trochu čísel na vysvětlenou: V případě, že chci udělat první rámeček bílý o šířce 5 bodů a druhý černý o šířce 10 bodů, zadám u tří linek 5 bodů u první linky a deset bodů u druhé linky. V případě volby okraje a rámečku bude okraj 15 bodů (černý) a vnitřní rámeček 5 bodů (bílý).

Velmi praktické je zatržítko pro symetrické přidání rámečku ze všech čtyř stran, při jeho použití stačí zadat šířku rámečku pouze do prvního okénka a v ostatních se již doplní hodnota automaticky. Pokud byste ale chtěli například ve spodní části rámeček širší, pak je nutné zadávat všechny hodnoty ručně.

04_ramečky_ZPS

Každý týden nové články do vaší schránky

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Komentáře