Ořízněte si fotografii

Jistě se vám už někdy stalo, že jste pořídili dobrý snímek, ale u okraje bylo víc volného místa, než by se vám líbilo. V takové chvíli není nic jednoduššího než použít nůžky, respektive využít nástroje ořez a zbytečnou plochu odříznout pryč.

Ořez však nutně neslouží pouze k odstranění/odříznutí nežádoucích částí snímku. Velmi často jej využijete, když chcete zobrazit detail snímku. Velmi praktická je také možnost oříznout snímek do požadovaného poměru stran či velikosti. Při ořezávání si dejte pozor, abyste některé z postav na snímku neuřízli kus hlavy či nohy, při snaze dodržet poměr stran či odříznout nevhodné objekty na snímku. Stejně jako u jiných úprav nezapomeňte, že pracovat máte na kopii snímku, abyste nepřišli o originální data.

Výběr pro oříznutí

Funkci ořez najdete v editoru v levé nástrojové liště pod třetí ikonou shora, pro rychlejší přístup pak můžete použít klávesu C. Jakmile je funkce aktivní, změní se šipka myši v nitkový kříž, u kterého je zobrazena ikona funkce. Poté již můžete tažením myší vybrat část obrazu, která má zůstat zachována, část obrazu, určená pro odříznutí se automaticky ztmaví, v případě, že máte zatrženou volbu Zatemnění. Vedle této volby je v nabídce ještě zatržítko Přichytávat ke hranám. Zapnutí této volby způsobí, že příslušný roh či strana automaticky přiskakuje k výrazným hranám v obrázku. Přichytávání je možné dočasně zapnout či vypnout také klávesou Alt.

Ikona nástroje ořez v levé nástrojové liště

Volba formátu na prvním místě

Při aktivovaném nástroji ořez se zobrazí v horní liště jeho detailní nastavení, nejdůležitější je pro práci zvolit vhodný poměr stran ořezu. Jako výchozí najdete volbu Volný poměr. Často se ale můžete setkat s tím, že potřebujete oříznout obrázek na konkrétní poměr stran – například při tisku fotografií ve formátu 3:2 (digitální kompakty fotografují nejčastěji ve formátu 4:3) anebo když chcete vložit svoji fotografii do profilu některé ze sociálních služeb, kde musí mít přesné rozměry.

03_Zoner Photo StudioPři naznačení ořezu obrázku se okolní části ztmaví, což napomáhá představě finální podoby snímku, volbu je možné také vypnout

V takovém případě můžete zvolit v rozbalovacím menu jiný poměr stran či velikost. Klepnutím na šipku v rozbalovací roletce otevřete nabídku s řadou přednastavených možností. Najdete zde nejčastěji používaní velikosti obrázků a poměrů stran. Při volbě Pevný poměr nebo Pevná velikost můžete do okének vedle roletky zadat konkrétní požadovanou velikost nebo poměr stran. V daném případě dodržuje Zoner Photo Studio i při tažení myší zadaný poměr stran či poměr velikostí.

Nabídka předdefinovaných poměrů a velikostí ořezu je vcelku obsáhlá, své vlastní volby si můžete přidat

Může se stát, že budete potřebovat častěji použít konkrétní poměr velikostí nebo poměr stran. V takovém případě je výhodnější přidat si tuto volbu do seznamu natrvalo, než ji pokaždé ručně nastavovat. Pro rozšíření voleb klepněte v rozbalovací roletce na položku nastavení. Vyvoláte tak nové dialogové okno s přehledem již nastavených velikostí – seznam můžete odmazávat či rozšiřovat. Pro přidání dalšího nastavení klepněte na volbu Přidat a v dalším okně si pojmenujete novou volbu a zvolíte, zda se má jednat o pevný poměr či pevnou velikost – jedno nebo druhé poté nastavíte a uložíte do seznamu.

Zlatí pomocníci

Aby byla orientace na snímku jednodušší, můžete si do vybraného místa promítnout ořezové značky. Pomocí klávesy Tab aktivujete ořezové    značky v podobě mřížky, a to v následujícím pořadí vypnuto, zlatý řez, třetiny. K zobrazení ořezových značek také můžete použít menu zobrazit/ořezové značky a vybrat si požadovanou mřížku. S její pomocí pak velmi snadno zvolíte optimální výřez.

04_Zoner Photo StudioVlevo jsou zobrazeny ořezové značky pro zlatý řez, vpravo pak značky dělící snímek na třetiny

Jakmile snímek oříznete do požadované podoby, můžete jej uložit. Pokud pracujete na kopii originálního snímku, pak ukládejte rovnou pomocí Ctrl+S. V případě, že jste nepracovali na kopii snímku, pak ukládejte pomocí volby Uložit jako (Ctr+Shift+S).

Poslední aktualizace 14. října 2010

42 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře