Vytvořte si lomografii

Lomografie je styl života, který je plně zasvěcen milování fotografie. Pro tvorbu však využívá specifických přístrojů a pravidel, které produkují originální snímky. V postmoderní době se však všechno kombinuje, a proto si zkombinujeme několik pravidel s počítačovou úpravou.

Digitální fotografie s sebou přinesla punc technické dokonalosti, která se stále zlepšuje. Setkáváme se se snímky bez šumu či zrna, snažíme se na fotografiích eliminovat jakékoliv nežádoucí zkreslení a nedokonalosti. Pro některé je výstup z digitálního fotoaparátu natolik dokonalý, že jej musí uměle „znečistit“ a snaží se navodit dojem nedokonalého snímku analogové doby.

Velká skupina takových úprav se snaží napodobit nedokonalost optické soustavy starých a levných fotoaparátů. Optická soustava těchto přístrojů většinou byla vyrobena s minimálními náklady a bez přísné výstupní kontroly. Výsledkem jsou objektivy, které značně ovlivňují obraz nejen co do přenosu reálného zobrazení, ale také po stránce barevného podání.

Lomo, Holga a ti další

Jedněmi z nejznámějších fotoaparátů, které se proslavily právě těmito nedokonalostmi, jsou přístroje Diana, Holga a Lomo. První dva aparáty jsou středoformátové a používají pro záznam klasický svitkový film. Lomo je v podstatě kinofilmovým kompaktem.

Historie této trojice fotoaparátů se začala psát někdy na přelomu 60. a 70 let minulého století, kdy se fotografie stala prakticky stejně masovou záležitostí, jako dnes. Ovšem s tím rozdílem, že stiskem spouště teprve celý proces tvorby snímku začal, neboť bylo nutné vyvolat film a poté vyzvětšovat a vyvolat fotky. Všechny tři fotoaparáty byly přístroji za lidovou cenu, určenými pro běžného občana tehdejší doby. Požadavek snížení nákladů na výrobu s sebou nutně nesl také řadu kompromisů a ústupků ve výrobě, které se projevily především v kvalitě materiálů a v kvalitě zpracování.

Fotoaparát Holga novější provenience se skleněnou čočkou

Fotoaparát Holga novější provenience se skleněnou čočkou

Mezi kuriózní vlastnosti přístrojů Holga patří například clona s dvěma polohami, která ve skutečnosti nefunguje, protože průměr clony v obou polohách je větší, než průměr pevné clony objektivu. U fotoaparátu Diana pak byla častým problémem velmi špatná světlotěsnost filmové šachty a nekvalitně provedené uchycení cívek pro film.

Důvodem, kvůli kterému se staly oba fotoaparáty vyhledávanými, je však objektiv. Ten je totiž tvořen jednou čočkou, nejčastěji vyrobenou z plastu, která má prakticky všechny myslitelné optické vady. Co víc, každý kus má jiné obrazové výsledky, takže je vlastně originálem.

Replika fotoaparátu Diana s přídavným bleskem

Replika fotoaparátu Diana s přídavným bleskem

V případě přístroje Lomo je kvalita fotografií, ve srovnání s dvěma výše uvedenými přístroji, na mnohem vyšší úrovni. To je dáno jednak tehdejší precizností ruských inženýrů, kteří okopírovali již funkční stroj Cosina z Japonska, ale především pak použitím lepších materiálů a technologií. Lomo má skleněný objektiv z více čoček, elektronickou závěrku a dokonce i expoziční automatiku. Kinofilmové provedení a hmotnost kolem 250 gramů byly ve své době vskutku unikátní ukázkou miniaturizace fotoaparátů.

Lomografie

Všechny tři jmenované přístroje a spolu s nimi i další unikátní kousky jsou v současné době k dostání buďto jako originály za patřičnou cenu anebo jako repliky s výrobním datem z 21. století. Značný podíl na tom má v devadesátých letec založená Lomographic Society – sdružení, které se zasloužilo o znovuzavedení výroby přístrojů Holga a především Lomo. Toto sdružení krom prodeje replik přístrojů také stanovilo principy tzv. lomografie a snaží se všemožnými způsoby tento styl fotografování propagovat.

Model Lomo LC-W má širokoúhlý objektiv 17 mm

Model Lomo LC-W má širokoúhlý objektiv 17 mm

Pravidla lomografie by se dala shrnout velmi jednoduše tak, že máte neustále nosit fotoaparát u sebe, snímat všechno, co vás napadne a střílet snímky tzv. od boku. Kompletní přehled všech deseti pravidel včetně ukázek, najdete na oficiálním webu Lomographic Society. Jejich zkrácená verze vypadá zhruba takto:

  1. Bez Loma ani krok
  2. Používej Lomo dnem i nocí
  3. Lomografie není zásah do života, ale jeho součást
  4. Cvakej od boku bez použití hledáčku
  5. Dostaň se co nejblíže k vytouženému objektu
  6. Nemysli
  7. Buď rychlý a vždy připravený
  8. Nemusíš předem vědět, co jsi vyfotil
  9. Nemusíš to vědět ani potom
  10. Zapomeň na pravidla

A co je hlavním specifikem snímků pořízených fotoaparáty Diana, Holga či Lomo? V první řadě je to výrazná vinětace, specifická (mírně zašlá) barevnost snímků, se kterou se experimentuje také používáním prošlých filmových materiálů. Dalším výrazným poznávacím znakem je ostrost obrazu, která rozhodně není dokonalá – nejčastěji je snímek ostrý uprostřed a okraje jsou značně rozostřené.

V některých případech vypadají snímky, jako pořízené tilt/shift objektivem. Některé přístroje se prodávaly a prodávají s objektivem, který simuloval efekt rybího oka, avšak se zobrazením poměrně výrazného okruží.

V České republice existuje zastoupení mezinárodní Lomografické společnosti také – najdete jej na webu www.lomography.cz a podobně jako jiné zahraniční weby, i tento má eshop, kde je možné zakoupit některý z výše zmíněných přístrojů.

Simulace lomografie

Pokud vás lomografie zaujala, ale nechcete zatím investovat prostředky do analogového fotoaparátu, nebo se bojíte následných investic spojených s nákupem a vyvoláváním filmového materiálu, můžete zkusit lomografii v počítači. Z deseti pravidel si můžete vzít ta, která jsou pro vás důležitá a fotografovat, zbytek již za vás vytvoří počítač. Díky technice a možnostem editorů fotografií dnes již není problém simulovat prakticky jakékoliv vzezření fotografie.

Díky tomu, že Zoner Photo Studio má velmi praktickou funkci hromadných filtrů, připravili jsme pro vás filtr, který simuluje fotografie pořízené fotoaparáty, o kterých byla řeč. Snažili jsme se nastavit filtr tak, aby byl výsledek co nejvíce podobný originálním fotografiím pořízeným Lomem, Holgou či Dianou. Nic to však nemění na faktu, že si můžete dílčí filtry přizpůsobit vlastnímu vkusu.

Vytvořte si lomografii v programu Zoner Photo Studio

Práce s filtrem je velmi jednoduchá. Stačí si stáhnout filtr do počítače (na odkaz klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte uložit odkaz jako) a poté importovat do programu, což provedete velmi snadno v menu Nastavení/Správa nastavení filtrů, kde zvolíte možnost Importovat.

Jakmile máte filtr importovaný, vyberte ve správci fotografií snímek, který chcete upravovat a otevřete hromadný filtr (Ctrl+Q). V jeho nastavení (zcela vpravo dole) potom vyberte možnost lomo a automaticky se načte sada filtrů pro úpravu snímku. Výsledek vypadá takto:

Vlevo původní snímek, vpravo snímek po aplikaci filtru

Vlevo původní snímek, vpravo snímek po aplikaci filtru

Poslední aktualizace 22. srpna 2011

35 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře