Využívejte expozičních režimů

Fotografování způsobem zamiř a zmáčkni je v současné době velmi jednoduché a obvykle s ním dosáhnete i slušných výsledků. Pokročilé expoziční režimy společně s vhodně zvolenou korekcí expozice umožňují naopak dosáhnout výsledků velmi dobrých. Jak s nimi pracovat?

Pokročilými režimy nazýváme expoziční režimy většinou dostupné u digitálních zrcadlovek a u kompaktů vyšší třídy. Jsou to expoziční režimy, u nichž můžete ovlivnit některý ze tří základních parametrů – citlivost, clona, čas. Zmiňovanou korekci expozice pak najdete snad u každého digitálního fotoaparátu.

Jste-li vlastníkem zrcadlovky anebo pokročilého digitálního kompaktu, obvykle najdete na otočném voliči standardně používané symboly pro tyto režimy – P, A, S, M (Nikon) anebo P, Tv, Av, M (Canon), u ostatních značek digitálů je častější první případ.

volič režimů

Plná automatika – vhodná pro začátečníky

Plně automatický expoziční režim je značen zelenou ikonou fotoaparátu, zelenou šipkou či obdélníkem anebo prostým slovem Auto. V tomto režimu není možné nijak měnit nastavení clony a času, citlivost je většinou nastavena také automaticky. Nastavit můžete velmi malé množství parametrů – blesk, kvalita ukládaného JPGu, samospoušť. U digitálních kompaktů, které nemají pokročilé expoziční režimy, je automatika s širšími možnostmi nastavení tím nejvíce kreativním režimem.

Jak lze usuzovat z výše popsaného, je tento režim ideální pro fotografování typu zamiř a zmáčkni, díky sofistikovanému nastavení automatiky už v dnešní době není problém s kvalitou snímku. Přednastavené chování automatiky zachovává poměr clony, času a citlivosti, aby se snížilo riziko případné neostrosti. Při nízkém osvětlení volí minimální clonové číslo a navyšuje citlivost při současném zachování expozičního času alespoň 1/50 s. Ve většině případů pak také používá blesk, což může být v některých fotografických situacích nevhodné. Například při fotografování architektury použije automatika blesk, protože vyhodnotila nízkou hladinu osvětlení.

U digitálních kompaktů se setkáte s tzv. scénickými režimy, jsou to plně automatické režimy, které však upřednostňují jistá nastavení. Například krátký čas při fotografování sportu nebo dětí, vyšší clonu při snímání krajiny anebo dlouhý čas při nočních záběrech. Jejich využívání vám doporučuji, neboť je možné dosáhnout o chlup lepších výsledků než s plnou automatikou.

Poloautomatický režim, programová automatika

Režim velmi podobný výše uvedenému, nechá však uživatele více zasáhnout do nastavení fotoaparátu, takže můžete volit zaostřovací bod, režim měření expozice, citlivost, vyvážení bílé apod. Nejčastěji značený P nebo Program AE. Velmi praktická je u většiny fotoaparátů možnost posunu expozičních hodnot, tj. změna kombinace času a clony, přičemž expozice bude stále stejná (více v jednom z předchozích článků). Listování těmito kombinacemi vám umožňuje částečně ovlivnit snímek (výběrem délky času nebo zaclonění).

Tento expoziční program je jedním z nejčastěji používaných, především u zrcadlovek, kde umožní začátečníkům lépe pochopit principy fotografování a zároveň nabídne něco prostoru pro kreativní focení.

priorita_casu

Priorita času a priorita clony – pokročilý uživatel

Dvojice režimů, u kterých je automaticky dopočítána vždy jedna hodnota pro správnou expozici. U priority času (S, Tv) volíte čas a ostatní hodnoty, automatika pak podle intenzity osvětlení a nastaveného měření expozice dopočítá vhodnou clonu. Použití je vhodné všude tam, kde potřebujete mít kontrolu nad expozičním časem – fotografování sportu a pohybujících se objektů obecně nebo naopak dlouhý čas při snímání tekoucí vody. Při nedostatku světla pak můžete vhodným časem a clonou zamezit pohybové neostrosti.

Prioritu clony (A, Av) najdete nastavenou na většině aparátů pokročilých fotografů. Umožňuje totiž kreativně pracovat s hloubkou ostrosti a tudíž s celkovým vyzněním snímku. Navíc většina objektivů dosahuje nejlepších výsledků při středním zaclonění, což je také důvodem, proč režim používat.

priorita_clony

Manuální nastavení a korekce expozice

Manuální režim je protipólem plné automatiky, clona, čas a všechna ostatní nastavení jsou ve vaší režii. Zkušení fotografové nedají na manuál dopustit, nicméně pro běžného uživatele, je stálé nastavování expozice spíše na obtíž. Velmi dobrou službu však manuální režim udělá ve specifických případech, jako je například dlouhá noční expozice oblohy, kdy potřebujete velmi dlouhý čas.

night_2

Oproti ostatním režimům, není možné při manuálu využívat korekci expozice. Ta slouží k ovlivnění snímku tak, aby byl světlejší nebo tmavší, respektive umožňuje korigovat přirozené chyby automatiky (zmatení při fotografování zasněžené pláně). Korekce či kompenzace expozice se udává v expozičních jednotkách EV, u kompaktů je její rozsah +/- 3 EV u zrcadlovek pak +/- 5EV. Přidáváním korekce je snímek světlejší, ubíráním naopak tmavší – rozumějte mírně přeexponovaný nebo podexponovaný. Osvědčené pravidlo tvrdí, že je lepší mít mírně podexponovaný snímek, než přeexponovaný, neboť vypálená místa jsou vždy bílá a digitály navíc zachytí na snímku větší rozsah u tmavších odstínů.

Každý týden nové články do vaší schránky

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Komentáře