K čemu použít režimy vrstvy

Některé úpravy fotografií vypadají na první pohled složitě, ale jejich použití je jednoduché, rychlé a velice účinné. Typickým představitelem je prolnutí vrstvy ve vybraném režimu.

Tento tutoriál je určen pro verzi Zoner Photo Studio 12 Professional.
Pokud jste majitelem verze Zoner Photo Studio 12 Home, můžete se pro vyzkoušení popsaných funkcí po omezenou dobu přepnout do verze Professional (v nabídce Nápověda, položka Licence), v ostatních případech si můžete stáhnout a nainstalovat zkušební verzi, kterou lze plně užívat 30 dnů zdarma.

Tutoriál - režimy vrsty 1
Tato fotografie byla upravena pouze dvojím použitím prolnutí vrstvy – nejprve pro zesvětlení vrstvou s režimem Závoj a poté pro zvýšení kontrastu další vrstvou s režimem Měkké světlo. Návod, jak používat tyto režimy, se dozvíte v následujícícm tutoriálu.

Editační vrstva

Představte si dvě (pro naše potřeby naprosto stejné) fotografie položené na sobě. Úpravy se provádějí pouze na té horní (naše editační vrstva) a ve chvíli, kdy odkliknete Použít, se oba snímky spojí. Na ukázkovém screenshotu je editační vrstva posunutá pouze pro lepší názornost, při vlastní úpravě fotografií je posun nežádoucí. Editační vrstvu můžete vytvořit buď přímým zkopírováním a vložením stejného snímku nebo lze využít toho, že s ní pracuje většina filtrů a efektů v Zoner Photo Studiu. Konkrétní postupy jsou vysvětleny níže u jednotlivých ukázek.
Tutoriál - Režimy vrstvy 2
Editační vrstvě lze nastavit Krytí, což je míra průhlednosti vrchní fotografie. Krytím korigujete sílu dané úpravy – čím průhlednější vrchní upravená fotografie bude, tím více bude prosvítat spodní neupravená fotografie pod ní a tím méně se úprava ve výsledném spojení projeví.
A nyní to nejzajímavější. Vedle Krytí můžete v panelu Vrstva nastavit i Režim prolnutí vrstvy, který určuje druh úpravy snímku. Nelekejte se velkého výběru, pro jednoduché a zajímavé úpravy si vystačíte s třemi čtyřmi hlavními režimy, které jsou v tomto tutoriálu předvedeny.

Zesvětlení – režim Závoj

Pro zesvětlení fotografií zejména ve středních tónech je optimální režim Závoj. Pokud máte snímek příliš tmavý i po nastavení bílého a černého bodu, zkuste tento postup.
Vybrat vše (CTRL+A), Kopírovat (Ctrl+C) a Vložit (Ctrl+V) – tím vytvoříte editační vrstvu. V nastavení vrstvy vyberte režim Závoj. Pokud je aplikace příliš silná (barvy blednou, může se objevit i šum), jednoduše regulujte sílu efektu nastavením Krytí na méně procent.
Tutoriál - Režimy vrstvy 3
Tutoriál - Režimy vrstvy 4

Ztmavení – režim Násobit

Na příliš světlou a mdlou fotografii vyzkoušejte režim Násobit, který snímek ztmaví, nasytí barvy a přitom neovlivní černou a bílou. Použít ho můžete buď v samostatné editační vrstvě (viz předchozí odstavec) nebo využít editační vrstvy vytvořené některou funkcí, např. pro úpravu barev.
Otevřete si snímek v Editoru a vyberte volbu Upravit barvy (Ctrl+1). Zároveň s otevřením dialogu Upravit barvy se na horním panelu zaktivují možnosti vrstvy KrytíRežim (panel je dostupný pouze při beznáhledovém režimu dialogu). Zvolte režim Násobit. Výsledný efekt můžete nyní regulovat nejen krytím vrstvy, ale i volbami v dialogu Upravit barvy, např. sytost barev nebo kontrast.
Tutoriál - Režimy vrstvy 5
Tutoriál - režimy vrstvy 6

Kontrast – režimy Měkké světlo, Překrýt a Tvrdé světlo

Velice zajímavé jsou rovněž kontrastní režimy – Měkké světlo, PřekrýtTvrdé světlo, které výrazně ovlivňují výsledný kontrast fotografie prospívají zejména nevýrazným zašedlým snímkům. Síla efektu roste dle zapsaného pořadí, Tvrdé světlo je tedy nejkontrastnější. Kontrastnější podání snímku zvyšuje nasycení barev, proto doporučujeme používat zejména ve spojení s volbou Upravit barvy (Ctrl+1), kdy můžete zároveň stáhnout sytost barev. Zajímavého melancholického efektu dosáhneme ve spojení s volbou Rozmazat (Ctrl+6), když zároveň režim vrstvy nastavíme na Překrýt.
Tutoriál - režimy vrstvy 7
Tutoriál - režimy vrstvy 8
Efektů vytvořených prolnutím vrstev můžete použít i několik po sobě, což je třeba případ titulní fotografie, kde byly postupně využity režimy Závoj a Měkké světlo. Vždy ale musíte nejprve dokončit použití jednoho režimu a poté znovu vytvořit další editační vrstvu a aplikovat jiný režim.

Každý týden nové články do vaší schránky

Přihlašte se k odběru toho nejlepšího z Milujemefotografii.cz

Email má špatný formát.

Potvrzením odběru dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů pro zasílání novinek. Více se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů.

Komentáře