Skládání multiexpozic jinak

Funkce skládání multiexpozice patří mezi novější funkce programu Zoner Photo Studio, dnes se podívám, že ji lze použít nejen k odstranění šumu či tvorbě snímků bez lidí.

Než si ale povíme, jak funkci skládání multiexpozic využít, neodpustím si krátký teoretický úvod. Jedním ze základních kreativních postupů ve fotografii je práce s hloubkou ostrosti. Z našich dřívějších článků pak jistě víte, že nižší clonové číslo s sebou nese malou hloubku ostrosti a naopak vyšší clonové číslo přináší velkou hloubku ostrosti.

Hloubka ostrosti je pole, které začíná přibližně třetinu své délky před bodem zaostření a končí asi dvě třetiny dvé délky za ním. Logicky z takového tvrzení vyplývá, že vyšší clonové číslo s sebou nese, krom větší hloubky ostrosti, také ostřejší kresbu objektivu. Tvrzení je pravdivé jen z části, neboť do hry vstupuje fyzikální jev zvaný difrakce.

Difrakce je ohyb světelných paprsků okolo okrajů lamel clony, který  se projevuje tak, že kresba objektivu se při vysokém zaclonění zhoršuje. Prakticky všechny objektivy – nezávisle na ohnisku či světelnosti – podávají nejlepší výsledky v okamžiku, kdy jsou optimálně zacloněny.

Optimální hodnota clony je někde v polovině rozsahu clonových čísel – řekněme, že máme objektiv světelnosti F2,8 a maximální clonové číslo je pak F22 – ideální hodnota clonového čísla při požadavku na nejlepší ostrost bude v takovém případě v rozmezí F8 až F11. Rozmezí clonových čísel, při kterých objektiv nejlépe vykreslí detaily, se nazývá zlaté okno – s těmito hodnotami clony byste měli přednostně pracovat.

Skládaní expozice

Pokud se budete držet výše uvedeného pravidla, můžete se ocitnout v situaci, kdy ani horní hranice zlatého okna objektivu nebude dostatečná pro perfektní prokreslení celého snímku, neboť hloubka ostrosti nepokryje vše, co by mělo být na snímku ostré. V takových chvílích přichází ke slovu malý softwarový trik v podobě složení několika expozic do jednoho snímku.

Nejčastěji se tento postup využívá při snímání zátiší, makrofotografií či krajiny, jedinou podmínkou je, aby byla scéna statická a nic se nehýbalo. Základem pro složení je několik snímků exponovaných stejnými hodnotami clony, času a citlivosti, avšak s různě umístěným bodem zaostření. Z popsaného vyplývá, že ideální bude v takovém případě snímat ze stativu, aby byly snímky stejné. Díky inteligentní funkci zarovnání snímku, kterou Zoner Photo Studio používá, však nemusíte nutně snímat ze stativu, snímky mohou být exponovány z ruky, měly by však být přibližně stejné. To může být problém v okamžiku, kdy budete měnit ostřící bod, je proto dobré si vše nanečisto vyzkoušet.

Snímek zaostřený na popředí

Snímek zaostřený na popředí

Jakmile nastavíte správné expoziční hodnoty v manuálním režimu nebo v režimu priority clony, zaostřete na nejbližší místo scény a exponujte, poté zaostřete na vzdálenější místo a opět exponujte. Postupně se takto dostaňte až do nejvzdálenějšího místa scény, které má být ostré.

Snímek zaostřený na pozadí

Snímek zaostřený na pozadí

Pořízené záběry je třeba posléze složit dohromady, pro složení snímků se obvykle používají specializované programy anebo profesionální editory, které pracují s vrstvami.  Funkce skládání multiexpozic v tomto případě vrstvy plně nahradí.

Krok za krokem

Postup je velmi jednoduchý, ve správci programu Zoner Photo Studio vyberte fotografie, se kterými budete pracovat a v menu Vytvořit zvolte možnost Skládání multiexpozic / Odstranit pohybující se objekty. Jakmile nástroj spustíte, dojde k automatickému zarovnání obrázků, klepnutím na tlačítko další pak zobrazíte výsledný snímek.

Zarovnané obrázky

Zarovnané obrázky

Nyní přichází čas na ruční úprava, v závislosti na tom, jak jste měli snímky seřazeny, see zobrazí ostře jen některé části, tam kde ostrost chybí, je třeba ručně vybrat snímek, jehož část má být použita. V levé části oka zvolte možnost Zduplikovat objekty a posléze vyberte pomocí nástroje Ruční korekce oblastí v obrázku oblast, která je neostrá. V novém dialogovém okně pak označte snímek, na kterém je daná oblast ostrá a klepněte na OK.

Výběr oblasti pro ruční korekci

Výběr oblasti pro ruční korekci

Takto můžete postupně vybrat jednotlivé části snímku a dolaďovat tak ostrost. Jakmile jste s výsledným snímkem spokojeni, klepněte na tlačítko další. Snímek se poskládá v plném rozlišení a vy jej můžete uložit k dalšímu zpracování.

Porovnání zdrojových snímků a výsledku

Porovnání zdrojových snímků a výsledku

Poslední aktualizace 5. září 2011

13 1
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře