Bezpečné klony na fotografii

Retušování fotografií patřilo vždy mezi složitější úpravy snímků, na které si netroufal každý. Se stále novými technologiemi je však retuš velmi jednoduchá a pokusit se o ni může prakticky kdokoliv z nás.

Určitě se vám již stalo, že jste vyfotili snímek, na displeji fotoaparátu vše vypadlo dobře, ovšem po otevření obrázku v počítači se náhle objevilo několik nedostatků, jako je například kousek větve u okraje fotografie. Díky pokročilým úpravám fotografií, mezi které retušování patří, snadno dosáhnete ideálního snímku bez jakýchkoliv nežádoucích objektů.

Retuš a morální zásady?

Je pravdou, že někteří zlí jazykové v případě retuše mluví o změně reality a výsledný snímek již pro ně není „fotografií“ v tom pravém slova smyslu. Na jednu stranu tyto puristy chápu, neboť dobrá fotografie nepotřebuje prakticky žádné úpravy, snad jen to doladění kontrastu. Na druhou stranu však není retušování nic zavrženíhodného.

Už v dobách analogové fotografie bylo retušování jedním ze způsobů, jak se u zvětšenin zbavit nežádoucích vad na fotografii (prach, vlasy apod.). Retuš v té době, stejně jako dnes, označovala soubor úkonů, které mají vylepšit snímek. U filmu to bylo nejčastěji tzv. nadržování snímku a posléze retuš za pomoci tuše (u černobílých fotografií). V dnešní digitální době, je možné pod retuš zahrnout prakticky všechny úkony, které nějakým způsobem mění vyznění snímku – od klonovacího razítka, přes korekci červených očí, až po kombinaci dvou snímků v jeden.

Klonování jedniček a nul

K retušování se v programu Zoner Photo Studio dá využít dvou nástrojů – do verze 12 to bylo pouze klonovací razítko, nově u třináctky přibyl také retušovací štětec. Jejich účinek je velmi podobný, má však zásadní rozdíl. Zatímco klonovací razítko přenáší obraz z vybrané části snímku na jinou část, retušovací štětec přenáší pouze strukturu a barevnost přizpůsobuje cílové části snímku.

Retušováním v tomto případě mám na mysli odstranění nežádoucích předmětů, skvrn apod. nikoli úpravy jako je vyhlazení pleti či lokální úpravy – o těch si povíme někdy příště.

01_klonovaniLišta pro nastavení paramtrů vybraného nástroje – klonovací razítko či retušovací štětec

Klonovací razítko a retušovací štětec najdete v nástrojové liště editoru. V obou případech mají stejné menu pro nastavení parametrů – průměr, krytí, hustotu, rozmazání a rozestup. Pro výběr zdrojové oblasti je třeba stisknout klávesu Ctrl, kurzor se změní na zaměřovací terč, kliknutím myši pak vyberete místo, odkud se má obraz kopírovat. Po uvolnění klávesy se změní kurzor na kruh s nastaveným průměrem a můžete začít pracovat. Ukázku toho jak pracuje krytí a rozmazání si můžete prohlédnout na obrázku níže.

02_klonovaniVýsledek použití různého nastavení krytí a rozmazání u klonovacího razítka

Razítko nebo štětec?

Při samotné retuši klonovacím razítkem je třeba u větších ploch dávat velký pozor na to, aby se vám na retušovaném místě neopakovala pravidelná struktura z místa, odkud kopírujete obraz. Stačí malý kousek větvičky a rázem je retuš průhledná i pro laického pozorovatele.

Velmi důležité je zatržítko Spojený, které určuje, zda se má po zahájení klonování začínat vždy ze stejné zdrojové oblasti, nebo zda se má zdrojová oblast posunovat společně s cílem. Druhá možnost je výhodnější při retušování větších ploch – zde však dávejte pozor na výše zmíněné.

Při větších jednolitých plochách, kde se mění pouze odstín barvy, je velmi obtížné „chytnout“ správný kousek obrazu pro klonování, v takovém případě je vhodnější použít retušovací štětec, který si poradí s odstínem, vy pouze vyberete strukturu, kterou chcete naklonovat a použít.

04_klonovaniVlevo je ukázka retuše klonovacím razítkem, vpravo pak retušovacím štětcem

Kromě zbavení se nežádoucích objektů ve snímku jistě využijete klonovací razítko při úpravách portrétů. Každému portrétovanému zalichotí (zvláště je-li to žena), když z obličeje odstraníte přechodné vady pokožky. Při tomto typu retušování je vhodné volbu Spojený ponechat nezatrženou a soustředit se především na nabrání nejvíce podobného odstínu pokožky, jako je v retušovaném místě. Je-li vaším pracovním nástrojem notebook, dávejte také pozor na sklon displeje, spolu se změnou pozorovacích úhlů se totiž mění i viditelnost retušovaného místa

03b_klonovaniVlevo je původní snímek před úpravou, vpravo pak po retuši vlasů z čela

Poslední aktualizace 9. prosince 2010

21 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře