Vyhrajte nad stíny

Ostré letní slunce mnohdy vytvoří nepěkné stíny nejen na zemi ale také na tvářích fotografovaných. Cest, jak jim předejít přímo při fotografování, existuje několik, jak se ale se stínem poprat v Editoru?

Při fotografování v letních měsících se nejednou dostanete do situace, kdy je scéna nasvětlena ostrým sluncem. Výsledkem takového osvětlení jsou obvykle ostré a poměrně hluboké stíny, ve kterých se velmi snadno utopí části scény.

Vyvážená expozice s odrazná deska

Při fotografování portrétů je možné stíny projasnit velmi snadno již v terénu, a to odraznou deskou, s jejíž pomocí nasměrujete dopadající paprsky tak, abyste osvítili i tu část obličeje, která je ve stínu. Odrazná deska je obvykle oboustranná s různě barevným povrchem – zlatá folie nebo stříbrná folie – a umožňuje tak částečně pracovat i s barevným vyzněním snímku. Zlatá strana poskytne teplejší odstín a dodá pokožce na tváři bronzovější nádech.

Ne vždy ovšem odraznou desku máme a ne vždy máme k ruce někoho, kdo ji bude držet a směrovat světlo, zatímco my fotografujeme. V takových případech přichází ke slovu postprodukce, při níž můžeme do jisté míry stíny z tváře odstranit. Určitě není možné se spoléhat na to, že snímky vždy doladíte v počítači, níže popsaný postup totiž nebude fungovat u všech fotografií, neboť záleží na mnoha dílčích faktorech. Tím nejzásadnějším je míra podexpozice v oblasti, kterou chcete upravovat, v některých situacích je totiž natolik velká, že lokální úprava bude vypadat vždy nepřirozeně.

Tvorba výběru

Základním předpokladem úspěchu je vhodně vytvořený výběr, se kterým budete pracovat. Vzhledem k tomu, že stíny mají většinou tvary spíše negeometrické, není ruční tvorba výběru zcela triviální věcí. Vhodným nástrojem je v takovém případě Kouzelná hůlka s jejíž pomocí vytvoříte velmi snadno výběr, který bude zahrnovat pouze tmavé části snímku.

V editoru s upravovaným snímkem vyberte Kouzelnou hůlku (W) a v dílčím nastavení zvolte režim normální, režim porovnání nastavte na jas, míru rozmazání v rozsahu 30 až 50, toleranci volte spíše s nižších hodnotách 30 až 35. Vzhledem k tomu, že chceme upravovat poměrně jasně ohraničenou oblast, nezapomeňte zatrhnout možnost Spojitý. Antialiasing slouží k vyhlazení hran výběru, takže je vhodné jej také použít, abychom se vyhnuli ostrým přechodům.

Nastavení parametrů nástroje

Nastavení parametrů nástroje

Je-li na snímku více oblastí, které chcete upravit, můžete hned v prvním kroku udělat několik výběrů. Pozor však na to, že u všech výběrů bude provedena shodná úprava a je-li některá z vybraných oblastí světlejší nebo naopak tmavší, nebude mít úprava stejný vliv. V takovém případě raději upravte každou z oblastí v samostatném kroku.

Pro vytvoření dalšího výběru v obrázku použijte Kouzelnou hůlku se stisknutou klávesou Shift, nebo v režimu nastavení výběru zvolte režim přidat do výběru – ten aktivujete klepnutím na druhou ikonu v možnosti režim. Při nabírání jasu, který má být součástí výběru klepněte spíše do tmavších partií stínu, než do těch světlejších.

Obrys výběru vytvořeného kouzelnou hůlkou

Obrys výběru vytvořeného kouzelnou hůlkou

Projasnění tváří

Vzhledem k tomu, že veškeré úpravy a efekty budou aktivní pouze v oblasti vytvořeného výběru, je další práce mnohem snazší. K projasnění stínu je možné použit několik nástrojů editoru – typicky jsou to křivky a úrovně anebo speciálně pro tyto účely určený nástroj Projasnit stíny (Ctrl+7).

Při použití křivek (Shift+C) existuje riziko, že projasnění přeženete a na obrázku bude patrný efekt posterizace, který nepůsobí vůbec přirozeně. Pokud se přesto pro křivky rozhodnete, naberte kapátkem odstín, který chcete zesvětlit a nový bod v grafu potáhněte směrem doprava nahoru, dokud nedosáhnete kýženého efektu.

Viditelná posterizace v oblasti výběru

Viditelná posterizace v oblasti výběru

Při použití úrovní nebo projasnění stínů většinou nic takového nehrozí. Klasickým způsobem otevřete dialogové okno pro úpravu úrovní a v něm pak pracujte s hodnotami vstupních a výstupních úrovní. U vstupních úrovní posuňte ukazatel bílé na okraj histogramu, respektive tam, kde je nejbližší světlý bod. U výstupních úrovní pak pracujte s posuvníkem opačným a nejhlubší stíny posunujte směrem ke světlům tak dlouho až budete s výsledným efektem spokojeni.

Nastavení úrovní k projasnění stínů

Nastavení úrovní k projasnění stínů

V případě použití nástroje Projasnit stíny dosáhnete prakticky totožných výsledků s mírně odlišným ovládáním. Parametrem navíc je v nastavení nástroje Zdroj masky, který má pět voleb (desaturace, odstíny šedi, červený kanál, modrý kanál, zelený kanál). Ve výchozím nastavení se používá desaturace či odstíny šedi, ostatní je vhodné použít, pokud nástroj příliš zesiluje některou barevnou složku obrazu. Pokud je například v obraze (ve výběru) větší množství červené barvy, která je efektem příliš silně ovlivněna, zvolte jako zdroj červený kanál – efekt pak nebude na červenou složku vůbec použit. Stěžejní je posuvník projasnit stíny, ztlumení světel je v tomto případě bezpředmětné, u posuvníku střední tóny buďte velmi obezřetní, příliš velké hodnoty způsobí nepřirozené vzezření obrazu.

Nastavení nástroje projasnění stínů

Nastavení nástroje projasnění stínů

Při laborování s mírou zesvětlení nezapomínejte na to, že má snímek vypadat přirozeně a raději upusťte od většího zesvětlení, které by s sebou neslo nepřirozeně světlé mapy v obličeji. Na přiložení ukázce je maximum, které ještě nepůsobí nepřirozeně, každý další posun by již byl na první pohled patrný.

Vlevo snímek před úpravami, vpravo pak po úpravách

Vlevo snímek před úpravami, vpravo pak po úpravách

Poslední aktualizace 11. července 2011

11 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře