Pravidla fotoúkolů na milujemefotografii.cz

Pravidla vztahující se k soutěžím na webu milujemefotografii.cz.

 1. Obecná pravidla
 2. 1.1. Pořadatelem soutěže je provozovatel webu milujemefotografii.cz – společnost ZONER software, a.s..

  1.2. Do soutěže se může zapojit každý návštěvník webových stránek milujemefotografii.cz, který správným způsobem splní fotoúkol požadovaný k účasti v soutěži a odešle jej na e-mail fotoskola@zoner.cz.

  1.3. Soutěžící je povinen uvést své jméno, e-mail, pomocí kterého bude později kontaktován a adresu, na kterou mu bude zaslána případná výhra.

  1.4. U každé soutěže je uvedeno datum jejího vyhlášení a datum ukončení, přičemž během této doby se mohou uživatelé zúčastnit soutěže splněním soutěžního fotoúkolu.

  1.5. Každý soutěžící se do jedné soutěže může zapojit pouze jednou. Bude-li zaznamenán zvýšený počet odeslání s jednou e-mailovou adresou, zkomoleným jménem nebo budou mít odevzdané odpovědi jinou povahu vyššího počtu odeslání jednou osobou, pak se bude brát pouze první odpověď.

 3. Ochrana osobních údajů
 4. 2.1. Veškerá data získaná od soutěžících jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  2.2. Provozovatel soutěže se zavazuje, že kontaktní údaje nebudou předány třetím osobám.

  2.3. Každý soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení a e-mailová adresa byla použity pro marketingové účely společnosti ZONER software, a.s., tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.

 5. Autorská práva
 6. 3.1. Každý soutěžící svou účastí stvrzuje, že je autorem zaslaných fotografií anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

  3.2. Každý soutěžící svou účastí dává souhlas k tomu, aby zaslané fotografie (resp. vypracované fotoúkoly) mohly být použity společností ZONER software, a.s. pro marketingové účely.

  3.3. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv fotografii do soutěže nezařadit (zejména neetický a vulgární obsah). O této skutečnosti nebude majitel fotografie vyrozuměn.

 7. Ceny do soutěží
 8. 4.1. Ceny v soutěžích jsou vždy zveřejněny se zadáním soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právě jejich změn.

  4.2. Ceny získají soutěžící, kteří splní správným způsobem požadovaný fotoúkol a porota složená ze zaměstnanců společnosti ZONER software, a.s. je určí jako vítěze. V případě shody rozhodne losování.

  4.3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ZONER software, a.s. a jejich rodinní příslušníci.

  4.4. Ceny nejsou soudně vymahatelné.

 9. Vyhlášení výherce a předání cen
 10. 5.1. Do 7 dní od ukončení soutěže bude výherce i podoba jeho fotoúkolu zveřejněna na webu blog.zoner.cz. Současně bude výherce kontaktován e-mailem.

  5.2. Výhry jsou zasílány do 7 dní po oznámení výherce a to pouze v rámci ČR na adresu, kterou účastník uvede vždy s odeslaným fotoúkolem.

  5.3. Na žádost výherce je možné si výhru vyzvednout osobně v sídle společnosti ZONER software, a.s. – Nové sady 18, 602 00 BRNO


  View Larger Map

  5.4. Nepřevzaté výhry nebo výhry účastníků, kteří nereagují na zprávu, propadají pořadateli.

  5.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.