Podepište si fotky

Plagiátorství je stále rozšířenějším problémem, množství sdílených fotek tomu ještě nahrává. Přidání podpisu na fotografii není sice stoprocentní ochranou, nicméně případným zlodějům práci ztíží, takže si její přivlastnění rozmyslí.

Vytvoření podpisu fotografie není nic těžkého ani složitého, obvykle se však musíte spokojit s jednoduchým nástrojem pro vložení textu, který nenabízí příliš kreativity. V takovém případě je tvorba podpisu rovna vkládání textu do fotografie, o němž jsme již psali.

Zajímavější alternativou je vytvoření jednoduché osobní značky, kterou můžete vložit do snímku jako copyright a ztížit tak případné vyretušování. Samotná retuš sice není nijak náročná, ovšem při vhodně zvoleném podpisu či značce může práci retušéra značně zkomplikovat.

Ve zkratce:

  • vytvoření značky
  • zachování průhlednosti
  • vložení značky do obrázku
  • nastavení prolnutí obrázku a značky

Tvorba značky

Jednoduchou značku si můžete vytvořit přímo v Zoner Photo Studiu, otevřete si jakýkoliv snímek v editoru a poté zvolte možnost Soubor/Nový, v následném okně pak zadejte velikost nového obrázku. Rozměr 500×500 by měl být dostatečný, všechna ostatní nastavení ponechte tak, jak jsou.

Nastavení velikosti podpisu na fotografii.

Nastavení velikosti nového obrazu

Dalším velmi důležitým krokem je nastavení průhlednosti obrázku, v menu Vrstva zvolte nabídku Nastavit průhlednost a v dialogovém okénku zvolte průhlednost 100%.

Nastavení průhlednosti podpisu na fotografii.

Stoprocentní průhlednost pozadí zajistí nerušící vložení značky

Po klepnutí na OK se bílá barva v obrázku změní na průhlednou, která je naznačena šedobílou šachovnicí. Nyní můžete začít s tvorbou značky, kterou budete své fotky podepisovat. Nástrojů je v editoru dost, takže nechte průchod vlastní fantazii.

Pro jednoduché kreslení využijete štětec (B) u nějž můžete volit nejen průměr, ale především rozmazání, které zajistí neostré rohy. Právě ty jsou u podpisu na fotografii ideální.

Já jsem použil jednoduchý symbol pro copyright a jméno s přidáním stínu. Při vkládání symbolu jednoduše zvolíte v nastavení vrstvy úprav možnost Stín, která vyvolá nové okno pro detailní nastavení stínu.

Nastavení stínu u podpisu na fotografii.

Při použití stínu volte dopad světla zleva, působí to nejpřirozeněji

Jakmile máte hotovo, přichází to nejdůležitější, a sice uložení vytvořené značky. Jelikož je požadavkem zachování průhlednosti okolí vytvořené značky, je třeba vybrat vhodný formát pro uložení. Průhlednost v obraze podporují dva formáty – GIF a PNG. Vzhledem k lepší kvalitě volím druhý jmenovaný a vyberu jej v nabídce Soubor/Uložit jako. V okně pro uložení nezapomeňte zatrhnout možnost Zachovat průhlednost, v opačném případě by totiž bylo průhledné pozadí nahrazeno barvou v rámečku vedle zatržítka.

Nastavení průhlednosti a komprese při přidávání podpisu na fotografii.

V dialogu pro uložení obrázku nastavte zachování průhlednosti a minimální kompresi

Vložení podpisu na fotografii

Následné vložení značky/podpisu do snímku je již velmi snadné. Otevřete si fotografii a v editoru vyberte možnost Upravit/Obrázek do obrázku. Tlačítkem Vybrat obrázek vyhledejte v počítači uloženou značku. Umístění do snímku by nemělo být náhodné ale účelné. Jestliže bude značka umístěna přes dvě barevně a kontrastně odlišné plochy, bude případná snaha o retuš mnohem těžší než v případě jednolitého podkladu. Zároveň by však vložená značka neměla na první pohled rušit dojem ze snímku, respektive jeho atmosféru.

Vkládání obrázku na fotografii.

Při vkládání obrázků nezapomeňte opět zatrhnout použití průhlednosti

Důležité je zatrhnout možnost Používat průhlednost uloženou v obrázku, v opačném případě se totiž zobrazí kolem značky barevná výplň.  Vedle průhlednosti ještě zvolte krytí Lineární světlo, které zajistí přirozenější vzhled snímku. Pokud je značka stále ještě příliš viditelná, nastavte průhlednost přibližně na 30 %, případné zmenšení pak provedete pomocí volby převzorkovat, kde volíte velikost v procentech původní velikosti. Výslednou fotografii uložte jako kopii originálu, použít můžete standardní formát jpg.

Fotografie s vloženým podpisem.

Fotografie s vloženou značkou

Poslední aktualizace 16. května 2011

57 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře