Posun času u fotografií

Dvakrát do roka nás čeká změna času, jednou z letního na zimní a podruhé naopak. V jednom případě je to posun příjemný, ve druhém už méně. Nicméně pro všechny z nás to také znamená nutnost seřídit si hodiny, a to nejen ty co máme na zápěstí.

Ačkoliv žijeme v době, kdy je náš každodenní život prostoupen technikou prakticky od začátku do konce, stále ještě si musíme některé věci ohlídat sami. Což je jen dobře, přece byste nechtěli skončit jako oběť strojů.

Vždycky v březnu a v říjnu s napětím očekávám, kolik přístrojů a zařízení domácnosti budu muset vyvést z jejich omylu stran správného času. Postupně jich ubývá, což je jen dobře, už několik let mne ale překvapuje fakt, že mobil, u kterého je volba nastavení zimního a letního času, se nedokáže sám přenastavit. A zřejmě není jediný, protože podobná „nemoc“ postihla i rodinný kompakt.

Proč hlídat datum a čas?

Špatně nastavený čas nemusí být až takovým problémem, pokud se jedná pouze o několik minut či hodin, to základní – datum – je v takovém případě správně. Když se ale vybije akumulátor, přesunete se do jiného časového pásma anebo se vymaže nastavení fotoaparátu, pak už může být posun i několikadenní. Jestliže se podobná věc stane fotografovi, který je zvyklý třídit fotografie v archivu právě podle data, je na problém zaděláno. Jedno špatné datum může nabourat zavedený systém a vytvořit zárodek budoucího chaosu.

Naštěstí nás v takových případech opět může zachránit technika, která své vlastní chyby umí s naší pomocí napravovat. Opravit špatné datum či čas u digitálních fotografií je vcelku snadné. EXIF data, kde jsou informace o pořízení snímku uloženy, je možné bez problémů editovat. V době filmové fotografie by to již bylo problematičtější, tam se tiskly expoziční údaje a případně datum přímo na pás filmu mezi jednotlivá políčka.

Úprava údajů snímku

Program Zoner Photo Studio 14 má pro úpravu EXIF dat vcelku sofistikovaný nástroj s názvem Hromadné přiřazení informací. Najdete jej ve Správci v menu Informace anebo také pod klávesovou zkratkou Ctrl+K. Za pomoci této funkce můžete měnit celou řadu údajů – od těch základních (jako je název či autor), přes klíčová slova, datum a čas až po vlastní specifické informace. Funkce bude mít vliv pouze na vybrané snímky ve složce, proto nezapomeňte před jejím spuštěním označit snímky, u kterých chcete změnu údajů provést.

Umístěn nástroje Hromadné přiřazení informací

Umístění nástroje Hromadné přiřazení informací

Dialogové okno Hromadného přiřazení informací

Dialogové okno Hromadného přiřazení informací

V záhlaví tabulky zatrhněte pouze ty záložky, které chcete použít, v opačném případě byste mohli nechtěně přepsat (přemazat) i ostatní údaje. Pro úpravu data a času tedy zvolíme danou záložku, kde je ještě na výběr možnost zcela přepsat datum anebo pouze posunout datum a čas.

Druhá volba je vhodná v případě, že jste například po vyjmutí akumulátoru nějaký čas ponechali digitál bez nastavení času – u všech snímků jednoduše posunete čas pořízení tak, aby byl správně. Jestliže jste tedy zapomněli seřídit čas ve fotoaparátu po jeho nedělní změně, bude správné nastavení vypadat jako na našem obrázku.

Nastavení posunu času o hodinu zpět

Nastavení posunu času o hodinu zpět

Jakmile je vše správně nastaveno, klepněte na tlačítko Použít a změna se aplikuje na všechny vybrané snímky. Nic dalšího již není třeba potvrzovat. Jestliže používáte archiv tříděný podle data, nebude mít změna času vliv na zařazení fotek. Pokud byste však měnili datum, bude třeba u fotografií se změněným datem spustit ještě funkci Třídit obrázky (Ctrl+O) pro jejich správné zařazení do chronologicky řazených složek.

Poslední aktualizace 31. října 2011

32 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře