Může RAW zachránit fotku?

Mnohými fotografy opěvovaný formát RAW se může zdát jako zbytečnost, která přidělává další práci při zpracování. Opak je ale pravdou, pojďme se podívat, jak může RAW zachránit fotku a s ní i vaši pověst.

Abychom se mohli bavit o tom, proč fotit do RAWu, je důležité správně pochopit, v čem je tento formát specifický. Snímek, který vyfotíte, vzniká ve většině případů ve fotoaparátu, respektive základní informace o tom, jak bude vypadat, jsou odečteny ze snímače. Následně tyto informace zpracovává obrazový procesor, který zajistí, aby byly například barvy reálné.

Nastavení obrazového procesoru je možné pouze minimálně měnit – nejčastěji je to nastavení jasu, kontrastu a ostrosti. Zbývající nastavení je obvykle definováno přímo z výroby a není možné jej zásadně měnit. Takto zpracovaný snímek se uloží na paměťovou kartu a všechny další úpravy můžete provádět až po jeho stažení do počítače.

V případě RAW formátu je situace poněkud odlišná, na paměťovou kartu se totiž ukládají informace sesbírané ze snímače, které však nejsou zpracované obrazovým procesorem. Na takový snímek se tudíž nemůžete podívat jinak než ve speciálním programu (to, co vidíte na displeji je malý kontrolní náhled), který slouží ke konverzi RAW dat. A právě převod uložených informací v plnohodnotnou fotografii je tím hlavním důvodem pro používání formátu RAW. Při převodu si totiž můžete snímek přizpůsobit a v počítači tak nahradit práci obrazového procesoru digitálu. Podrobnější rozbor najdete v článku, který popisuje RAW zevrubněji.

RAW v praxi

Nejčastějším důvodem pro použití RAWu je tedy kompletní kontrola nad podobou výsledné fotografie. Mnohdy vám může právě tato možnost zachránit fotografii, která je sice kompozičně dobrá, ale expozičně již to není žádná sláva. Nejčastějšími příčinami jsou přechody mezi různými druhy osvětlení anebo mezi interiérem a exteriérem, kde se výrazně mění hladina osvětlení.

V takových případech je potřeba hlídat nastavení fotoaparátu, obvykle totiž při spěchu a přesouvání zapomínají fotografové snížit citlivost nebo změnit vyvážení bílé. Výsledkem pak bývají přepálené anebo nepřirozeně zbarvené fotografie. Při fotografování do RAWu je řešení velmi snadné, neboť mnoho parametrů je možné ještě dodatečně upravit. Pojďme se podívat jak na to v případě snímku s výrazně přepálenými místy.

V RAW modulu Zoner Photo Studia si otevřu požadovaný snímek, na němž je téměř vypálená kresba v oblasti tváře, což je indikováno jednak žlutou barvou při zobrazení přepalů a jednak také vykřičníkem v histogramu.

Přeexponovaná místa jsou zobrazena

Přeexponovaná místa jsou indikována červenou ä žlutou barvou.

Histogram ukazuje rozložení jasů a stínů, malý vykřičník v horním rohu upozorňuje na přítomnost přepalů.

Takto přeexponovaný snímek vznikl nesprávným nastavením expozičních hodnot v manuálním režimu, jeho záchrana není zcela jednoduchá a ve většině případů nebude mít snímek zcela optimální vyznění především po barevné stránce, dá se však upravit do použitelné podoby. Většina úprav se v takových případech odehrává v nastavení expozice.

V pravé části okna aktivujte nástroj expozice a zpřístupní se vám jeho nastavení, nyní upravte expozici do mínusu. Obvykle je možné posunout expozici bez problémů o 1EV, někdy se však stává, že je již obraz příliš kontrastní anebo se barevně posune. Při posouvání expozice proto stále hlídejte celkový vzhled snímku a vyčkejte, až se změna nastavení v obraze projeví – zelené kolečko v pravém horním rohu se zcela uzavře a zmizí.

I po korekci expozice do mínusu jsou na tváři stále ještě přeexponovaná místa.

Vzhledem k tomu, že ani při korekci o 0,7 EV do mínusu jsme se nejsilnějších přepalů nezbavili, je třeba korigovat dále. V nastavení konverze proto stáhneme intenzitu světel tak, aby zmizelo upozornění na přepaly v rohu histogramu. Nyní je snímek zbaven nejvíce přeexponovaných míst, což je vidět i na rozložení histogramu a na rozložení přepalů a podexpozice.

Stažení intenzity světel výrazně pomohlo snížení přeexpozice, všimněte si, že zmizelo i upozornění v histogramu.

Při zobrazení přepalů přímo na náhledu je patrný znatelný posun, kdy zůstávají pouze malé přepaly na tváři, naopak v pozadí už se objevuje mírná podexpozice.

Doladit snímek ještě můžete pomocí nastavení kontrastu a stažením či přidáním stínů. Následným krokem je export do JPG formátu a případné další úpravy přímo v Editoru.

Vlevo původní snímek bez úprav, vpravo snímek vyvolaný z RAWu.

Poslední aktualizace 30. května 2011

23 0
Děkujeme! Nasdílejte prosím článek dál, ať se o něm dozví další lidé.

Autor: Petr Březina

Komentáře